2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VI/87/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/87/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej.

Załączniki:
87_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/80/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/80/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy.

Załączniki:
80_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/66/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Załączniki:
vi_66_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.03.2011.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 28.10.2013 , wersja 2
Numer: VI/54/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”  Sp. z o.o. w Nysie

Załączniki:
54_11.doc
54_11z1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/75/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/75/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
Załączniki:
75_11.docx
75_11z1.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/74/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenów przyległych do ulicy Karola Miarki w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/90/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana: XXVIII/493/2004
Uchwała Nr VI/90/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa.

Załączniki:
90_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/62/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana: XXX/528/2004
Uchwała VI/62/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Załączniki:
62_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/89/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/89/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie prowadzonego przez Powiat Nyski.

Załączniki:
89_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/73/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/73/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa wsi Rusocin.

Załączniki:
73_11.docx
73_11z1.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony