2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/244/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/244/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych.
Załączniki:
xiv_244_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/236/2011, Z dnia: 19.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/236/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/91 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 października 1991 r. w sprawie utworzenia Nyskiego Ośrodka Rekreacji
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 19.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/229/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/229/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie oddania w użytkowanei wieczyste w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
xiii_229_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/236/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/236/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały nr xix/119/91 Rady Miejskiej w Nysie w sparwie utworzenia Nyskiego Ośrodka Rekreacji.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/218/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XIII/218/2011 w sprawie zmeiny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysyw rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/235/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/235/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych.
Załączniki:
xiii_235_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/227/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/227/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie  wkładu niepieniężnego spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja "Akwa".
Załączniki:
xiii_227_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/224/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/224/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Załączniki:
xiii_224_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/223/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/223/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego n aobszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
xiii_223_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/228/2011, Z dnia: 07.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/228/2011 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie nabycia przez Gminę Nysa prawa własności nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań własnych Gminy Nysa.
Załączniki:
xiii_228_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.12.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony