2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: V/43/2011, Z dnia: 28.02.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.

Załączniki:
43_11.doc
43_11z1.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.03.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.03.2011 , wersja 1
Numer: V/46/2011, Z dnia: 28.02.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

Załączniki:
46_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.03.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.03.2011 , wersja 1
Numer: V/35/2011, Z dnia: 28.02.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.03.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.03.2011 , wersja 1
Numer: V/48/2011, Z dnia: 28.02.2011, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa.

Załączniki:
48_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.03.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.03.2011 , wersja 1
Numer: V/49/2011, Z dnia: 28.02.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonej w Lipowej.

Załączniki:
49_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.03.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.03.2011 , wersja 1
Numer: IV/24/2011, Z dnia: 31.01.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.02.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/32/2011, Z dnia: 31.01.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Powiatem Nyskim w sprawie przejęcia przez Gminę Nysa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Załączniki:
uchwala iv_32_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.02.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/33/2011, Z dnia: 31.01.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 grudnia 2010 r. na działalność Burmistrza Nysy.
Załączniki:
uchwala iv_33_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.02.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/25/2011, Z dnia: 31.01.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Nysie na 2011 rok.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.02.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/26/2011, Z dnia: 31.01.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej - na 2011 rok.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.02.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.02.2011 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony