2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/198/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/198/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
xii_198_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/197/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/197/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki:
xii_197_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 3
Numer: XII/214/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi.
Załączniki:
xii_214_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 2
Numer: XII/201/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XII/201/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2012-2016".
Załączniki:
xii_201_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/205/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Targowiska Miejskiego.
Załączniki:
xii_205_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/208/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/712/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
xii_208_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/203/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostepnianych dla operatorów, przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Załączniki:
xii_203_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/216/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyboru ławnikow do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015.
Załączniki:
xii_216_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/215/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego bieguzgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na lata 2012-2015.
Załączniki:
xii_215_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/206/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok.
Załączniki:
xii_206_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 23  prawy
Początek strony