Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PGK EKOM - 2012.pdf

2. Bilans - 2012.pdf

3. Rachunek zysków i strat - 2012.pdf

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym - 2012.pdf

5. Rachunek przepływów pieniężnych - 2012.pdf

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego PGK EKOM - 2012.pdf

 

Dodatkowo

7. Sprawozdanie z działalności PGK EKOM - 2012.pdf

8. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz opinia za 2013.pdf

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jerzy Siarka dnia 03.12.2015 10:26
Opublikowana przez Jerzy Siarka dnia 03.12.2015 10:26. Odsłon 9144, Wersja 15