Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PGK EKOM - 2012.pdf

2. Bilans - 2012.pdf

3. Rachunek zysków i strat - 2012.pdf

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym - 2012.pdf

5. Rachunek przepływów pieniężnych - 2012.pdf

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego PGK EKOM - 2012.pdf

 

Dodatkowo

7. Sprawozdanie z działalności PGK EKOM - 2012.pdf

8. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz opinia za 2013.pdf

9. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz opinia za 2014.pdf

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jerzy Siarka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Jerzy Siarka dnia 03.12.2015. Odsłon 9144, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony