Opinie wystąpienia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 14.05.2019, Z dnia: 14.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 27.05.2019 , wersja 1
Numer: 16.05.2016-2, Z dnia: 16.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wójtowicz dnia 16.05.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 16.05.2016 , wersja 1
Numer: 16.05.2016-1, Z dnia: 16.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wójtowicz dnia 16.05.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 16.05.2016 , wersja 1
Numer: OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO, Z dnia: 23.02.2016
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwodnica m. Nysa.
Załączniki:
doc20160223105039.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Michał Baziuk dnia 23.02.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 23.02.2016 , wersja 1
Numer: OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO, Z dnia: 23.02.2016
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa obwodnicy m. Nysa.
Załączniki:
doc20160223105048.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Michał Baziuk dnia 23.02.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 23.02.2016 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 20.01.2012
Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 20.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2012 , wersja 1
Numer: NA.I-4210-1/2012, Z dnia: 17.01.2012
Opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Uchwały Nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Załączniki:
rio.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 17.01.2012 , wersja 1
Numer: 1/2011, Z dnia: 16.12.2011
Wniosek o interpretację prawa podatkowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 16.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.12.2011 , wersja 1
Numer: 1/2011, Z dnia: 31.10.2011
Obwieszczenie Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrcoławiu z dnia 14 paźzdiernika 2011 roku o przystąpieniu do sporządzania projektu Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sparwie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.10.2011 , wersja 1
Numer: I/2011, Z dnia: 05.10.2011
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na podstawie art.11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Budowa ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.10.2011 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony