Opinie wystąpienia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 25.11.2010, Z dnia: 25.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: I/2011, Z dnia: 05.10.2011
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na podstawie art.11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Budowa ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: I, Z dnia: 18.01.2008
Protokół nr XVII/08 sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2008roku w dotyczący uchwalenia Budżetu Gminy Nysa na 2008 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.02.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.02.2008 , wersja 1
Numer: 2010/08/04, Z dnia: 04.08.2010
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.08.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.08.2010 , wersja 1
Numer: NA.I-4210-1/2012, Z dnia: 17.01.2012
Opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Uchwały Nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Załączniki:
rio.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 17.01.2012 , wersja 1
Numer: IIIFn.II/5/3110/Ps/2/08, Z dnia: 05.12.2008
Odpowiedź na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2009 , wersja 2
Numer: 25.11.2010, Z dnia: 25.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 05.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.11.2010 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 20.01.2012
Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 20.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2012 , wersja 1
Numer: 1/09, Z dnia: 29.04.2009
Skarga Rady Miejskiej w Nysie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IG.VI – GF – 7042 - 31/09 z dnia 01.04.2009r., otrzymane w dniu 02.04.2009r.
Załączniki:
wsa.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.05.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.05.2009 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony