Inicjatywy

Oferty złożone w roku 2014 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) doc, załącznik 1, załącznik 2


Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023" PDF

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko do „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” PDF

Załącznik nr 1: „Diagnoza społeczno – gospodarcza Gminy Nysa” PDF

Załącznik nr 2: „Lista zadań inwestycyjnych Gminy Nysa” PDF

Załącznik nr 3: “Analiza możliwości rozwoju: Otoczenie zewnętrzne a otoczenie wewnętrzne” PDF

Załącznik nr 4: „Analiza strategiczna SWOT Gminy Nysa” PDF

Formularz uwag strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 DOC

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 04.02.2015
Opublikowana przez Marcin Zynczewski dnia 04.02.2015. Odsłon 12302, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony