Inicjatywy

Wydziałem kieruje Naczelnik Lidia Barcik
Pokój 026, tel. 774080549

Wydział dzieli się na następujące komórki:

* Inicjatyw - znak IN
  pokój 024, tel. 774080552

* Ewidencji Działalności Gospodarczej - znak EW
  pokój 028, tel. 774080550Informacje o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i ich wynikach znajdują się w zakładce Informacje/Konkursy >>

Informacja o rejestrach i ewidencjach Wydziału znajduje się w zakładce Inne dokumenty/Rejestry i ewidencje >>


Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023" PDF

Załącznik nr 1: „Diagnoza społeczno – gospodarcza Gminy Nysa” PDF

Załącznik nr 2: „Lista zadań inwestycyjnych Gminy Nysa” PDF

Załącznik nr 3: “Analiza możliwości rozwoju: Otoczenie zewnętrzne a otoczenie wewnętrzne” PDF

Załącznik nr 4: „Analiza strategiczna SWOT Gminy Nysa” PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko do „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” PDF

Formularz uwag strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 DOC

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 05.08.2014
Opublikowana przez Dorota Cichawa dnia 05.08.2014. Odsłon 1320, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony