Inicjatywy

Wydziałem kieruje Naczelnik Lidia Barcik
Pokój 026, tel. 774080549

Wydział dzieli się na następujące komórki:

* Inicjatyw - znak IN
  pokój 024, tel. 774080552

* Ewidencji Działalności Gospodarczej - znak EW
  pokój 028, tel. 774080550Informacje o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i ich wynikach znajdują się w zakładce Informacje/Konkursy >>

Informacja o rejestrach i ewidencjach Wydziału znajduje się w zakładce Inne dokumenty/Rejestry i ewidencje >>

 

Oferty złożone w roku 2014 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) doc, załącznik 1, załącznik 2


Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023" PDF

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko do „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” PDF

Załącznik nr 1: „Diagnoza społeczno – gospodarcza Gminy Nysa” PDF

Załącznik nr 2: „Lista zadań inwestycyjnych Gminy Nysa” PDF

Załącznik nr 3: “Analiza możliwości rozwoju: Otoczenie zewnętrzne a otoczenie wewnętrzne” PDF

Załącznik nr 4: „Analiza strategiczna SWOT Gminy Nysa” PDF

Formularz uwag strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 DOC

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 10.11.2014
Opublikowana przez Dorota Cichawa dnia 10.11.2014. Odsłon 1320, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony