Majątek

 

Wartość środków trwałych i wyposażenia Żłobka wynosi:

Konto  011   środki trwałe -  472. 856,37
Konto  013   pozostałe środki trwałe w używaniu – 137. 799,49
Konto  020   wartości niematerialne i prawne - 3.095,03

Wartość środków trwałych i wyposażenie Żłobka został uzgodniony z ewidencją księgową Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie na dzień 31.12.2014 rok.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Teresa Lewandowska dnia 05.03.2015
Opublikowana przez Teresa Lewandowska dnia 05.03.2015. Odsłon 8141, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony