Majątek

 

Wartość środków trwałych i wyposażenia Żłobka wynosi:

Konto  011   środki trwałe -  413. 586,30
Konto  013   pozostałe środki trwałe w używaniu – 137. 555,33
Konto  020   wartości niematerialne i prawne - 3.095,03

Wartość środków trwałych i wyposażenie Żłobka został uzgodniony z ewidencją księgową Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie na dzień 31.12.2013 rok.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Teresa Lewandowska dnia 03.04.2014
Opublikowana przez Teresa Lewandowska dnia 03.04.2014. Odsłon 8143, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony