2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/469/16, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/469/16 Radny Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysy.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/445/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Informację wytworzył lub odpowiada za treść R.Mnich dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/451/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/451/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez Pana Bonifacego Kusińskiego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/462/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/462/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029
Informację wytworzył lub odpowiada za treść J.Zagórska-Kwaśniak dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/465/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/465/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Nysy na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum nr 2 w Nysie”
Informację wytworzył lub odpowiada za treść A.Fujarczuk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/443/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021
Informację wytworzył lub odpowiada za treść E. Ślimak dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/457/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/457/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/466/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/466/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Nysy na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”
Informację wytworzył lub odpowiada za treść A.Fujarczuk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/458/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/458/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/459/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/459/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony