Komunikaty i informacje

 

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika wodnego

Nyski Ośrodek Rekreacji w Skorochowie ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego - ilość etatów –1 okres zatrudnienia – od 1września 2015 do 28 lutego 2016 roku

Wynagrodzenie : 2000,00zł brutto

Praca w systemie dwuzmianowym

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony kurs ratownika wodnego śródlądowego lub kurs starszego ratownika wodnego oraz kurs KPP

Zakres obowiązków: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie

Termin składania podań wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Wymagane dokumenty:

1)Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie świadectw pracy.

4) Kserokopia dokumentu tożsamości.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach do pracy na stanowisku ratownika wodnego.

7) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  

Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres : Nyski Ośrodek Rekreacji z/s w Skorochowie Skorochów 48-300 Nysa

Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonu: 77 433 20 26 wew. 24

 

Dyrektor NOR Mirosław Aranowicz  

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Szczerska dnia 17.02.2015
Opublikowana przez Małgorzata Szczerska dnia 05.08.2015. Odsłon 9668, Wersja 137drukuj
Wersja : lewy  128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
Początek strony