Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 29.05.2019, Z dnia: 29.05.2019
Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z zamiarem podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 czerwca 2019 roku do dnia 12 czerwca 2019 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od ich zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. Pełna treść zaproszenia znajduje się w załączniku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: 13.05.2019, Z dnia: 13.05.2019
Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: PS.PR.526.8.2019, Z dnia: 06.05.2019
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2018”
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych, Z dnia: 20.03.2019
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 29.01.2019, Z dnia: 29.01.2019
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Załączniki:
protokol.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.01.2019 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 16.01.2019
Burmistrz Nysy podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 16.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: Zaproszenie do konsultacji społecznych, Z dnia: 16.01.2019
Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 16.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 22.11.2018
Burmistrz Nysy zaprasza mieszkańców Nysy oraz Otmuchowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.11.2018 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 22.11.2018
Burmistrz Nysy przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie".
Załączniki:
obwieszczenia (1).pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.11.2018 , wersja 2
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 14.11.2018
Informuje się wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa". Dokument wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 15.11.2018 r. do 05.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 132 - I piętro oraz będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nysa.eu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 13  prawy
Początek strony