2007

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/187/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/187/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania go o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
Załączniki:
187.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/166/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/166/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji we wsi Skorochów gm.Nysa
Załączniki:
166.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/174/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/174/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
174.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/180/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/180//2007 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
Załączniki:
180.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/186/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała XIV/186/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2007 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/179/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/179/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
Załączniki:
179.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/178/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/178/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.
Załączniki:
178.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/184/2007, Z dnia: 29.10.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/184/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Załączniki:
184.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.11.2007 , wersja 1
Numer: XIII/160/2007, Z dnia: 28.09.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/160/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 września 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/132/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „ AKWA ” sp. z o.o. w Nysie
Załączniki:
160.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2007 , wersja 1
Numer: XIII/159/2007, Z dnia: 28.09.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/159/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 września 2007r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
Załączniki:
159.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2007 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 21  prawy
Początek strony