Opinie wystąpienia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: IIIFn.II/5/3110/Ps/2/08, Z dnia: 05.12.2008
Odpowiedź na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2009 , wersja 2
Numer: 25.11.2010, Z dnia: 25.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 05.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.11.2010 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 20.01.2012
Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 20.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2012 , wersja 1
Numer: 1/09, Z dnia: 29.04.2009
Skarga Rady Miejskiej w Nysie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IG.VI – GF – 7042 - 31/09 z dnia 01.04.2009r., otrzymane w dniu 02.04.2009r.
Załączniki:
wsa.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.05.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.05.2009 , wersja 1
Numer: I/2009, Z dnia: 14.07.2009
Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.07.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.07.2009 , wersja 1
Numer: 1/2011, Z dnia: 16.12.2011
Wniosek o interpretację prawa podatkowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 16.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.12.2011 , wersja 1
Numer: II, Z dnia: 11.03.2008
Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.03.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.03.2008 , wersja 1
Numer: II/2009, Z dnia: 14.07.2009
Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.07.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.07.2009 , wersja 1
Numer: 1/2011, Z dnia: 31.10.2011
Obwieszczenie Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrcoławiu z dnia 14 paźzdiernika 2011 roku o przystąpieniu do sporządzania projektu Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sparwie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.10.2011 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony