2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1294/2010, Z dnia: 30.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1294/2010 Burmistrza Nysy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok.

Załączniki:
1294.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.10.2010 , wersja 1
Numer: 1292/2010, Z dnia: 29.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1292/10 Burmistrza Nysy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.09.2010 , wersja 1
Numer: 1293/2010, Z dnia: 29.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1293/10  Burmistrza Nysy     z dnia 29 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  nieograniczonego
Załączniki:
zarz 1293.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: 1289/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1289/10  Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek nr  21/5 i 21/6 km. 26
Załączniki:
1289.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2010 , wersja 1
Numer: 1286/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE  NR  1286/2010 BURMISTRZA NYSY z dnia 27 września 2010 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania propozycji udzielenia stypendium za osiągnięcia naukowe i osiągnięcia sportowe dla uczniów w roku szkolnym 2009/2010.
Załączniki:
1286.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.09.2010 , wersja 1
Numer: 1287/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1287/2010 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok
Załączniki:
1287.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2010 , wersja 1
Numer: 1290/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1290/2010 BURMISTRZA NYSY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Nyskim Ośrodku Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – Kryta Pływalnia

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.10.2010 , wersja 1
Numer: 1291/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1291/2010 BURMISTRZA NYSY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Nyskim Ośrodku Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – Sztuczne Lodowisko

Załączniki:
1291.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2010 , wersja 2
Numer: 1288/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE  Nr 1288/10 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2010r. w sprawie  rezygnacji  z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 
Załączniki:
zarz 1288_10.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2010 , wersja 1
Numer: 1285/2010, Z dnia: 24.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1285/10 Burmistrza Nysy z dnia 24 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.10.2010 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 42  prawy
Początek strony