2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1304/2010, Z dnia: 11.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1304/10 Burmistrza Nysy z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 1301/2010, Z dnia: 08.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1301/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 października 2010r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
zarz 1301_10.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: 1302/2010, Z dnia: 08.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1302/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 października 2010r. w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu

Załączniki:
1302.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.10.2010 , wersja 1
Numer: 1302/2010, Z dnia: 08.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr1302/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 października 2010r. w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu


Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.11.2010 , wersja 1
Numer: 1300/2010, Z dnia: 08.10.2010, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 1300/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 października 2010r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 08.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2010 , wersja 2
Numer: 1299/2010, Z dnia: 07.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1299/2010 Burmistrza Nysy z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok.
Załączniki:
1299.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: 1297/2010, Z dnia: 05.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1297/10 Burmistrza Nysy z dnia 05 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Załączniki:
zarz1297.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.10.2010 , wersja 1
Numer: 1296/2010, Z dnia: 05.10.2010, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 1296/10 Burmistrza  Nysy z  dnia 5 października 2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Załączniki:
1296.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.10.2010 , wersja 1
Numer: 1295/2010, Z dnia: 05.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1295/2010 Burmistrza Nysy z dnia 05 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok.

Załączniki:
1295.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: 1298/2010, Z dnia: 05.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1298/2010 Burmistrza Nysy z dnia 5 października 2010r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Nysa

Załączniki:
1298.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2010 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 42  prawy
Początek strony