Sołectwa

Aktualny wykaz sołtysów pdf

Aktualny wykaz Rad Sołeckich pdf

_______________________________________________

Biała Nyska 
Statut pdf , zmiana pdf

2015
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Uchwały wrzesień 2015 pdf 

2016
Uchwały pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Uchwały pdf , pdf

_______________________________________________

Domaszkowice
Statut pdf , zmiana pdf

2015
Projekt budżetu 2015 str1 , str2
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Zmiany planu finansowego na 2015 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 09.02.2015 ws. zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf1 , pdf2
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 09.02.2015 ws. zatwierdzenia rozdysponowania środków niewykorzystanych w 2014 rok pdf
Uchwała nr 1 - wrzesień 2015 pdf , załącznik pdf 
Uchwała nr 2 - wrzesień 2015 str1 , str2 
Uchwała nr 3 - wrzesień 2015 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 24.01.2017 pdf

_______________________________________________

Głębinów
Statut pdf , zmiana pdf

2013
Uchwały pdf , pdf

2015
Projekt budżetu 2015 pdf
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwały nr 1, 2 i 3 - luty 2015 pdf
Uchwała nr 1 - wrzesień 2015 pdf , załącznik str1 , str2
Uchwała nr 2 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 3 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 4 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 5 - wrzesień 2015 pdf
Uchwała nr 6 - wrzesień 2015 pdf

2016
Uchwały pdf , pdf , pdf , pdf , pdf , pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 26.01.2017 pdf

_______________________________________________

Goświnowice
Zmiana Statutu pdf 

2014
Uchwała Rady Sołeckiej z dnia 30.03.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 04.05.2014 ws. użyczenia działki pdf

2015
Projekt budżetu 2015 pdf1 , pdf2
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwały 1, 2, 3 i 4 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 str1 , str2
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała listopad pdf 

2016
Uchwały pdf , pdf , pdf , pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 22.03.2017 pdf
Uchwały pdf , pdf , pdf

_______________________________________________

Hajduki Nyskie
Statut pdf , zmiana pdf

2015
Uchwały 1 i 2 2015 pdf 
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Zmiany planu finansowego na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 str1 , str2
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała listopad pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 24.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 22.03.2017 pdf

_______________________________________________

Hanuszów
Statut pdf , zmiana pdf

2014
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 31.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.09.2014 ws. oświetlenia na placu zabaw i boisku pdf

2015
Projekt budżetu 2015 pdf
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 7.02.2015 ws. zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 7.02.2015 ws. przeznaczenia środków niewydatkowanych w 2014 roku pdf
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf
Uchwała wrzesień 5 pdf , zal
Uchwala październik 6 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf

_______________________________________________

Iława
2014
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 19.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf

2015
Projekt budżetu na 2015 rok pdf
Fundusz Sołecki na 2015 rok pdf , załącznik
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwała wrzesień 1 str1 
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 05.04.2017 pdf

_______________________________________________

Jędrzychów
2015
Projekt budżetu 2015 pdf1 , pdf2  
Fundusz Sołecki 2015 pdf , załącznik
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf 

2016
Uchwały pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 24.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 23.03.2017 pdf
Uchwały pdf1 , pdf2 

_______________________________________________

Konradowa
2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. sprawozdania za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 10.02.2015 ws. zmian w planie finansowym na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 22.03.2017 pdf

_______________________________________________

Koperniki
2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.02.2015 ws. zmian w planie finansowym na 2015 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 02.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 24.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 22.03.2017 pdf

_______________________________________________

Kępnica
2015
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

2016
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf
Uchwała grudzień 1 pdf
Uchwała grudzień 2 pdf
Uchwała grudzień 3 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 27.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 30.03.2017 pdf

Uchwała sierpień pdf
Uchwała listopad 1 pdf
Uchwała listopad 2 pdf
Uchwała grudzień 1 pdf
Uchwała grudzień 2 pdf

_______________________________________________

Kubice
2014
Uchwała Rady Sołeckiej z dnia 16.05.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf

2015
Uchwała 1, 2 i 3 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf 

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 26.01.2017 pdf

_______________________________________________ 

Lipowa
2014
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.06.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2014 rok pdf

2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 20.03.2017 pdf

_______________________________________________

Morów
2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf

Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. sprawozdania za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za rok 2014 pdf
Sołtys 2015 pdf
Rada Sołecka 2015 pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 28.03.2017 pdf

_______________________________________________

Niwnica
2014
Uchwała Rady Sołeckiej z dnia 09.04.2014 ws. wydatkowania środków finansowych Rady Sołeckiej na rok 2014 pdf

2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws.budowa świetlicy wiejskiej w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws.projektu i budowy drogi za przyst. PKS w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws.projektu i budowy drogi za bazą SUR w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws. budowy boiska ORLIK w roku 2015 pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 30.01.2015 ws. projektu i budowy drogi na cmentarz w roku 2015 pdf
Uchwała 1, 2, 3 i 4 2015 pdf
Uchwały wrzesień pdf
Uchwała październik pdf
Uchwały listopad pdf

2016
Uchwała wrzesień 1 pdf , zał
Uchwała wrzesień 2 pdf
Uchwała wrzesień 3 pdf
Uchwała wrzesień 5 pdf
Uchwała grudzień pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 09.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 27.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 30.03.2017 pdf

Uchwała czerwiec 1 pdf
Uchwała czerwiec 2 pdf

Uchwała listopad pdf

_______________________________________________

Podkamień
2014
Uchwała Rady Sołeckiej nr 01/05/2014 z dnia 26.05.2014r ws. zmian w środkach finansowych na 2014 rok pdf

2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 06.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 06.02.2015 ws. planu niewykorzystanych środków finansowych na 2014 rok pdf
Sołtys 2015 pdf
Rada Sołecka 2015 pdf

Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 29.03.2017 pdf

_______________________________________________

Przełęk
2015
Uchwała 1, 2 i 3 2015 pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwały wrzesień pdf

2016
Uchwały pdf , pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 27.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 31.03.2017 pdf
Uchwały pdf , pdf , pdf , pdf , pdf , jpg anonimizacja

_______________________________________________

Radzikowice
2015
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf

2016
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 22.03.2017 pdf

_______________________________________________

Regulice
2015
Uchwała 1 i 2 2015 pdf
Sołtys pdf
Rada Sołecka pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 24.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 05.02.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 27.03.2017 pdf

_______________________________________________

Rusocin
2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. sprawozdania za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu niewykorzystanych środków finansowych na 2014 rok pdf
Uchwała wrzesień pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 25.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 28.02.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 22.03.2017 pdf

_______________________________________________

Sękowice
2015
Uchwała wrzesień 1 pdf 

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 27.01.2017 pdf

_______________________________________________

Siestrzechowice

2014
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 17.06.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na rok 2014 pdf

2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. planu niewykorzystanych środków finansowych na 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.02.2015 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 24.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 28.03.2017 pdf

_______________________________________________

Skorochów
2014
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 08.07.2014 ws. uchwalenia wniosku o przekazanie na potrzeby Sołectwa terenu pdf  
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 08.07.2014 ws. zmian w planie finansowym sołectwa na rok 2014 pdf

2015
Uchwała 1, 2 i 3 2015 pdf
Uchwała wrzesień 4 pdf
Uchwała wrzesień 5 pdf
Uchwała październik 6 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 27.01.2017 pdf

_______________________________________________

Wierzbięcice
2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. projektu planu finansowego sołectwa na rok 2015 pdf  
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za 2014 rok pdf 
Zwrot do budżetu niewydatkowanych kwot pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf , zal
Uchwała wrzesień 2 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 17.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 21.03.2017 pdf

_______________________________________________

Wyszków Śląski
2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. planu finansowego na 2015 rok w układzie wykonawczym str1 , str2
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 11.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za 2014 rok pdf
Uchwała wrzesień 1 pdf
Uchwała wrzesień 2 pdf , zal
Uchwała wrzesień 3 str1 , str2

2016
Uchwała Nr 1 z zebrania wiejskiego z dnia 26.09.2016 pdf
Uchwała Nr 2 z zebrania wiejskiego z dnia 26.09.2016 pdf
Uchwała Nr 3 z zebrania wiejskiego z dnia 26.09.2016 pdf


2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 30.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 21.02.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 23.03.2017 pdf

_______________________________________________

Złotogłowice
2014
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 12.05.2014 ws. przystąpienia do realizacji programu rewitalizacji wsi Złotogłowice w ramach "Najpiękniejsza Wieś Polski" pdf

2015
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. niewykorzystanych środków za 2014 rok pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. przekazania zaplecza kuchennego pdf
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 05.02.2015 ws. zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2015 rok pdf
Uchwała wrzesień 8 pdf , zal
Uchwała wrzesień 9 str1 , str2
Uchwała wrzesień 10 pdf
Uchwała wrzesień 11 pdf

2017
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 26.01.2017 pdf
Protokół i uchwały z zebrania wiejskiego 29.03.2017 pdf

_______________________________________________

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 22.05.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019. Odsłon 21131, Wersja 105drukuj
Wersja : lewy  95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
Początek strony