2005

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/723/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/723/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r.w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - w formie weksla „in blanco”.
Załączniki:
uchwala nr 723.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/724/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała XL/724/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok
Załączniki:
724.doc
724_1.doc
724_2.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/712/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/712/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
Załączniki:
712.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.09.2005 , wersja 1
Numer: XL/708/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała XL/708/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: 713/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/713/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu.
Załączniki:
713.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.08.2005 , wersja 1
Numer: XL/722/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/722/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
Załączniki:
uchwala nr 722.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/710/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/710/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Nysa pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się.
Załączniki:
uchwala nr 710.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/714/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/714/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Danuty Mazgaj na uchwałę nr XXXIII/588/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Załączniki:
uchwala nr 714.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/703/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/703/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania członka Komisji Kultury i Kultury Fizycznej.
Załączniki:
uchwala nr 703.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: 711/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/711/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej
Załączniki:
711.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.08.2005 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 23  prawy
Początek strony