2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 27/2010, Z dnia: 21.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Nysy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców Gminy Nysa

Załączniki:
27.doc
27 z.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.12.2010 , wersja 1
Numer: 23/2010, Z dnia: 20.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 23/10 Burmistrza Nysy z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.

Załączniki:
23.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
Numer: 22/2010, Z dnia: 20.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Nysy z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011

Załączniki:
22.doc
22 zal.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
Numer: 21/2010, Z dnia: 17.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Nysy z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 – prowadzenie świetlic.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2011 , wersja 1
Numer: 18/2010, Z dnia: 16.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok.
Załączniki:
18.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
Numer: 20/2010, Z dnia: 16.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 809/09 Burmistrza Nysy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Załączniki:
20.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.12.2010 , wersja 1
Numer: 16/2010, Z dnia: 16.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011

Załączniki:
16.doc
1.doc
1a.doc
1b.doc
1c.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
Numer: 17/2010, Z dnia: 16.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2011 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
Numer: 19/2010, Z dnia: 16.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami do podpisywania protokołów granicznych, do wydawania zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego dla nieruchomości oraz do wydawania zgód na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych .

Załączniki:
19.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
Numer: 15/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Nysy z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok

Załączniki:
15.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony