2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1264/2010, Z dnia: 09.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1264/2010 Burmistrza Nysy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przygotowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011

Załączniki:
1264.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2010 , wersja 1
Numer: 1263/2010, Z dnia: 08.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1263/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 września 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.09.2010 , wersja 1
Numer: 1262/2010, Z dnia: 08.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1262/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 września 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.09.2010 , wersja 1
Numer: 1261/2010, Z dnia: 07.09.2010, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1261/10 Burmistrza Nysy z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej           

Załączniki:
1261.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2010 , wersja 1
Numer: 1259/2010, Z dnia: 06.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1259/2010 Burmistrza Nysy z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 r. w zakresie dotacji celowej

Załączniki:
1259.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2010 , wersja 1
Numer: 1257/2010, Z dnia: 06.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1257/2010 Burmistrza Nysy z dnia 06 września 2010 r. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 2010 r.

Załączniki:
1257.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.01.2011 , wersja 1
Numer: 1258/2010, Z dnia: 06.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1258/2010 Burmistrza Nysy z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Goświnowice i zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego.

Załączniki:
1258 zarzadzenie.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.09.2010 , wersja 1
Numer: 1260/2010, Z dnia: 06.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1260/10 Burmistrza Nysy z dnia 6 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załączniki:
zarz 1260.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.09.2010 , wersja 1
Numer: 1255/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1255/10 Burmistrza Nysy z dnia 2 września 2010 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.10.2010 , wersja 1
Numer: 1254/2010, Z dnia: 01.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1254/10 Burmistrza Nysy z dnia 1 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 01.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.09.2010 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 42  prawy
Początek strony