2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1354/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1354/2010 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców Gminy Nysa.
Załączniki:
1354.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.11.2010 , wersja 1
Numer: 1355/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1355/2010 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2011 - 2015.
Załączniki:
1355.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.11.2010 , wersja 1
Numer: 1352/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1352/2010 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011.

Załączniki:
1352.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1360/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1360/2010 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok

Załączniki:
1360.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1361/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 1361/2010 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 r. w zakresie dotacji celowej

Załączniki:
1361.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1357/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE  NR 1357/2010 B U R M I S T R Z A   N Y S Y z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
1357.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 1362/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1362/10 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Nysie „Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL”.

Załączniki Zarządzenia 1362/2010 dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, II piętro,pok. 213.

Załączniki:
zarzadzenie_1362_10.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2010 , wersja 1
Numer: 1348/2010, Z dnia: 19.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1348/10 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nysie.

Załączniki:
1348_10.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: 1351/2010, Z dnia: 19.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1351/10 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
1351.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: 1348/2010, Z dnia: 19.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1348/10 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nysie.
Załączniki:
1348_10.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 19.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.11.2010 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 42  prawy
Początek strony