2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1364/2010, Z dnia: 24.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1364/10 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.

Załączniki:
1364.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1367/2010, Z dnia: 24.11.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 1367/10 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Załączniki:
1367.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 1368/2010, Z dnia: 24.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 1368/2010 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 r. w zakresie dotacji celowych
Załączniki:
1368.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.11.2010 , wersja 1
Numer: 1363/2010, Z dnia: 24.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1363/10 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.

Załączniki:
1363.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1365/2010, Z dnia: 24.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1365/10 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.

Załączniki:
1365.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1366/2010, Z dnia: 24.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1366/2010 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Nysa w 2011 roku

Załączniki:
1366.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 1353/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1353/10 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2011.
Załączniki:
1353.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.11.2010 , wersja 1
Numer: 1356/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 1356/2010 B U R M I S T R Z A   N Y S Y z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Załączniki:
1356.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 1358/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE  NR 1358/2010 B U R M I S T R Z A   N Y S Y z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:
1358.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 1359/2010, Z dnia: 23.11.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE  NR 1359/2010 B U R M I S T R Z A   N Y S Y z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:
1359.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 42  prawy
Początek strony