2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/629/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/629/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia przez Gminę Nysa prawa własności nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań własnych Gminy.
Załączniki:
xli_629_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/628/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/628/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przełęku,
Załączniki:
xli_628_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/619/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/619/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Nysa w roku 2014,
Załączniki:
xli_619_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/618/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 – 2023”
Załączniki:
xli_618_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/620/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/620/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (…) na uchwałę Nr XXXIX/596/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/614/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/614/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013rokuw sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie przez samorząd Powiatu Nyskiego publicznego gimnazjum w Nysie,
Załączniki:
xli_614_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/627/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/627/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/555/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu,
Załączniki:
xli_627_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/630/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/630/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
Załączniki:
xli_630_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/632/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/632/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają   z upływem roku budżetowego 2013r.

 

Załączniki:
xli_632_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XL/602/13, Z dnia: 28.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/602/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 3 w Nysie na działalność Burmistrza Nysy.
Załączniki:
xl_602_13 bez danych.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 12.12.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony