2005

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLV/759/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/759/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
759.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/758/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała XLV/758/2005 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Załączniki:
758.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/757/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała NR XLV/757/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
757.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/756/5, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała XLV/756/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/753/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/753/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie gminy Nysa
Załączniki:
753.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/750/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/750/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2006”
Załączniki:
750.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/754/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/754/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
754.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/756/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała XLV/756/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/751/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/751/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Targowiska Miejskiego w Nysie
Załączniki:
751.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/716/2005, Z dnia: 02.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/716/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo-nych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
uchwala nr 716.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony