2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/625/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/625/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
xli_625_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 2
Numer: XLI/617/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/617/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Załączniki:
xli_617_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/622/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/622/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nysa przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Załączniki:
xli_622_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/615/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/615/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2011-2012 „ Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Nysa na lata 2009-2012”
Załączniki:
xli_615_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/631/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/631/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej

w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2013 – 2020,

Załączniki:
xli_631_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/621/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/621/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr Nr NK.III.4131.1.87.2013.
LM z dnia 3 grudnia 2013r
Załączniki:
xli_621_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/616/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/616/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Nysa,
Załączniki:
xli_616_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/623/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/623/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
xli_623_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/626/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/626/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
xli_626_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/624/13, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/624/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat,
w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
Załączniki:
xli_624_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 09.01.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony