Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: X/4/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …/…/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  ……………. 2011r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej             w Nysie

Załączniki:
3_1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/32/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………./11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………………….. 2011r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

Załączniki:
3_32.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/29/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr………………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
3_29.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/24/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………./11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………………….. 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
3_24.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/7/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr     /     /           Rady Miejskiej w Nysie z dnia …….w sprawie przyznawania w 2011 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim”.
Załączniki:
3_7.doc
3_7z1.doc
3_7z2.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/13/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr __/___/11   Rady Miejskiej w Nysie
z dnia __ sierpnia 2011r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/12/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ____/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ________ 2011 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/20/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr………………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

Załączniki:
3_20.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/19/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ……………………. 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych
Załączniki:
3_19.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/22/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………./11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………………….. 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 32  prawy
Początek strony