2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/243/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/243/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załączniki:
xiv_243_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/238/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/238/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie.

Załączniki:
xiv_238_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/248/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/248/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/712/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Załączniki:
xiv_248_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/241/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/241/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załączniki:
xiv_241_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/242/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/242/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przez Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik z siedzibą w Nysie.

Załączniki:
xiv_242_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/247/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/247/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu.
Załączniki:
xiv_247_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/246/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/246/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
xiv_246_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/240/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/240/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok.

Załączniki:
xiv_240_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/239/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/239/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. w Nysie na lata 2012-2015".

Załączniki:
xiv_239_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/245/2011, Z dnia: 27.12.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
xiv_245_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.01.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony