2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 169/2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Nysy z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.03.2019 , wersja 1
Numer: 170/2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana: 157/2019
Zarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Nysy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2019 Burmistrza Nysy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zasad sporządzania łącznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Załączniki:
170.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 165/2019, Z dnia: 15.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 165/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz 165-2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 15.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 15.03.2019 , wersja 1
Numer: 167/2019, Z dnia: 15.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2019 rok w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw Informacji Publicznej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sabina Wojtowicz dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: 160/2019, Z dnia: 15.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2019 rok.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 161/2019, Z dnia: 15.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2019 r. w zakresie dotacji celowych.
Załączniki:
161.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 166/2019, Z dnia: 15.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz 166-2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 15.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 15.03.2019 , wersja 1
Numer: 159/2019, Z dnia: 14.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Nysy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
zarzadzenie nr 159.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 15.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 15.03.2019 , wersja 1
Numer: 157/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Nysy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zasad sporządzania łącznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Załączniki:
157.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 15.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 15.03.2019 , wersja 1
Numer: 155/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 155/2019 Burmistrza Nysy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nysa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 14.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 12  prawy
Początek strony