2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/469/16, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/469/16 Radny Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysy.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/442/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII /442/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść E. Ślimak dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/443/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021
Informację wytworzył lub odpowiada za treść E. Ślimak dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/444/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/444/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Informację wytworzył lub odpowiada za treść A.Bukała dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/445/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Informację wytworzył lub odpowiada za treść R.Mnich dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/446/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/446/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Burmistrza Nysy
Informację wytworzył lub odpowiada za treść E. Ślimak dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/447/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/447/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/448/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/448/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/450/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/450/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/451/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/451/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez Pana Bonifacego Kusińskiego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść S.Piwowarczyk dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony