Statystyki odwiedzin Biuletynu
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  70967
>Informacje>Praca w Urzędzie  59359
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  24509
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  19746
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  17120
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Przetargi  17002
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  11184
>Informacje>Konkursy  9234
>Informacje>Dane teleadresowe  7523
>Informacje>Instrukcja  7469
>Informacje>Redakcja BIP-u  7167
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  6785
>Prawne podstawy działania>Regulamin  6257
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  6178
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  5749
>Informacje>Informacja publiczna  5237
>Informacje>Strona powitalna  4843
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  4828
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  4473
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  4406
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  4289
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  4264
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  4185
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2018  4174
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  4152
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  4123
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  4057
>Prawne podstawy działania>Statut  3916
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  3816
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  3493
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  3403
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  3345
>Informacje>Sołectwa  3259
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2018  3108
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  2984
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  2892
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  2811
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  2810
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  2789
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  2760
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  2753
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań  2743
>Informacje>Miasto i Gmina  2728
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  2667
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  2526
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  2514
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  2383
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  2368
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  2341
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  2327
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  2297
>Inne dokumenty>Rejestr umów  2211
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  2169
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  2137
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  2084
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  2077
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  2056
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  2001
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  1999
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  1985
Władze gminne>Protokoły Sesji>2018  1977
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  1914
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  1908
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  1908
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  1897
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  1896
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1867
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  1864
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Cennik usług RCGO Domaszkowice  1802
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Imprezy  1771
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  1766
>Sprawy Urzędowe>Kadry  1763
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  1750
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  1741
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Praca w NDK  1700
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  1671
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  1645
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1630
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  1606
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  1600
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  1595
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Przetargi  1592
>Sprawy Urzędowe>Organizacja, Komunikacja, Promocja  1552
>Sprawy Urzędowe>Polityka Społeczna i Rodzinna  1550
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1545
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2019  1530
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1523
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1521
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  1518
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  1515
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  1513
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  1513
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  1503
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  1502
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  1499
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  1487
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  1475
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  1464
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  1463
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  1454
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  1445
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  1440
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  1439
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  1432
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  1427
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Programy i Projekty  1417
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  1416
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1411
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1402
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1401
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  1399
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1395
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  1379
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1369
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Dane teleadresowe  1364
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  1361
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  1358
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  1357
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  1330
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  1320
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  1317
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  1316
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  1315
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  1306
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1300
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  1299
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  1294
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  1293
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1291
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Aktualności i komunikaty  1284
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  1284
>Sprawy Urzędowe>Działalność gospodarcza  1280
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  1265
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  1264
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  1263
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  1260
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  1257
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  1255
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  1254
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1253
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Dane teleadresowe  1251
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  1249
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  1245
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  1244
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  1241
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Dane teleadresowe  1235
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  1235
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  1235
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Dane teleadresowe  1228
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  1221
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  1220
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  1219
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  1217
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  1216
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2018  1216
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  1216
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  1209
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  1208
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1205
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1205
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  1199
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  1197
>Informacje>Petycje  1196
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  1193
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  1192
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  1188
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  1186
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia i Przetargi  1176
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  1173
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>O Przedszkolu  1172
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  1167
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane Teleadresowe  1166
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  1166
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  1166
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  1161
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  1160
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  1160
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1159
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  1154
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  1153
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  1153
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1149
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1149
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  1147
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty i zamówienia publiczne  1144
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  1142
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  1134
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1131
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1130
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  1126
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  1123
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  1119
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  1119
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1118
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  1117
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  1116
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  1114
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  1114
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  1113
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  1112
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  1108
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  1106
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  1104
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  1102
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  1099
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  1095
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  1095
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  1093
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Programy  1092
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  1090
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1089
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1087
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1087
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  1087
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  1085
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  1081
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  1080
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1075
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  1074
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  1074
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  1073
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  1073
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1071
>Informacje>Polityka prywatności  1071
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  1070
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Misja szkoły  1066
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1065
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  1055
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  1053
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1048
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  1046
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  1044
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  1039
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1039
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1037
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  1035
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Cennik  1035
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1030
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Organizacja  1029
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Praca w ośrodku  1027
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1026
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1025
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  1023
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1022
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1019
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1013
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1013
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1013
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  1012
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1011
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  1010
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1010
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1008
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1005
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1005
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  1004
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  1002
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  1001
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1001
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1001
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  1001
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  1000
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1000
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Dane teleadresowe  999
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  998
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  997
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  997
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  997
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  996
>Informacje>Konkursy na realizację zadań publicznych  995
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  994
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wywchowawczy  993
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Organizacja  992
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  992
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  991
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Statut  990
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  989
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  987
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  987
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  985
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  984
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  980
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  979
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  977
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  977
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  976
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  972
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  969
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  968
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Regulamin  963
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  963
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  962
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  961
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  959
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  959
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  957
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  957
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  957
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  956
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  955
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  955
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  954
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  954
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  952
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  952
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  952
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  952
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  952
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  951
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Regulamin  949
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  948
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  947
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  947
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Majątek  947
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  947
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin szkoły  946
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  945
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia  945
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  942
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  942
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  941
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  941
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  940
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  940
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  939
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  938
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  938
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  937
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  935
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  935
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  935
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  933
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  932
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  931
>Informacje>Referendum 2015  930
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  930
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  930
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  930
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  930
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  928
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  927
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  927
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  926
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  926
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  926
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  926
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  925
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  925
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  920
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  920
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  920
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  919
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  919
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  918
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  917
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  917
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  916
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Aktualności i komunikaty  915
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  915
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  915
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  913
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  913
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Informacje Ogłoszenia  912
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Budżet  912
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Sprawozdanie finansowe  912
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  911
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  910
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  910
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  909
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  908
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  904
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  904
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  903
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  902
Informacje>Wybory 2018>Wybory samorządowe - informacje ogólne  902
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  901
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  900
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  900
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  898
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  897
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  896
Informacje>Wybory 2018>Obwieszczenia, uchwały, komunikaty i zarządzenia  896
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Budżet  896
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Redakcja BIP  895
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  891
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia publiczne  890
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  890
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  889
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  889
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  888
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  886
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  885
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  885
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  885
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  884
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  884
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  882
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  881
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  881
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  880
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  880
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  879
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  879
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  879
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  877
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  877
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  876
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Organizacja-Statut  875
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  875
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  873
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Informacje z działalności  873
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  872
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  871
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  871
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Majątek  869
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  869
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  868
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Statut  866
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  865
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  865
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Aktualności i komunikaty  864
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Aktualności,Komunikaty  864
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  863
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  863
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  862
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin przewozów  862
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  858
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  858
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  858
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  858
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  857
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  857
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  857
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  857
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  857
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Organizacja Spółki  856
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  856
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  856
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  856
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  853
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  853
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek  851
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Zasady rekrutacji do klasy I  850
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Sprawozdanie  849
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  849
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  849
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  848
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  847
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  847
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  845
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rozkład dnia w przedszkolu  843
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Redakcja BIP  842
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  842
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Kadra  841
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  839
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Kierownictwo  838
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  837
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  837
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  836
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Kalendarz roku szkolnego  835
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  835
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  834
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Statut  834
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Struktura organizacyjna  834
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  833
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  832
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  830
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Status prawny  829
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  828
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Plan ograniczenia dostaw energii  828
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  828
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Taryfa dla ciepła  826
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  826
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  825
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  824
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia/ Przetargi  823
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>ogłoszenia  821
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  820
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Rodziców  819
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Redakcja BIP  818
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  818
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  817
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  817
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  817
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  816
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Kadra  816
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  815
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Redakcja BIP  814
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  812
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Szkolny zestaw podręczników  811
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  809
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Przedszkola  809
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  809
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  808
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Obwód szkoły  807
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ramowy rozkład dnia  805
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Informacja o działalności  805
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy i Zarządzenia  804
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  804
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wycieczek  803
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin ośrodka  802
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Samorząd uczniowski  802
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Protokóły z kontroli  802
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki i wychowawczy  800
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Pedagogiczna  800
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  799
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  797
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut przedszkola  797
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  797
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Majątek szkoły  796
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2019  794
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  794
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Statut  793
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  792
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  792
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Krajowy Rejestr Sądowy  791
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  790
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  790
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek ośrodka  790
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  789
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  789
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Kontrole  788
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Profil działalności  788
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  788
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Konkursy ofert  788
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  787
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  786
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  784
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  784
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  780
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  779
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  774
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Informacja publiczna  773
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut ośrodka  771
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  770
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  770
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  770
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  768
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  768
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  768
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  768
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>statut  767
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  766
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  766
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  765
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Akt notarialny  765
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  764
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rekrutacja  763
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  762
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  761
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Określenie szacunkowej wartości zamówienia  760
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  760
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  760
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Majątek  760
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  755
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  754
>Informacje>Formularze  751
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Występienia pokontrolne  748
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Budżet  747
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  747
Protokoły Komisji>2018>Komisji Finansów  745
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  744
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Statut  742
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Budżet  730
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  728
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  725
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Majątek  721
Protokoły Komisji>2018>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  720
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  720
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rewizyjnej  718
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  713
>Informacje>Analizy  712
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  712
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  708
Informacje>Wybory 2018>Informacje i wzory załączników dla komitetów wyborczych  707
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  706
Protokoły Komisji>2018>Komisji Oświaty i Opieki Społecznej  704
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  699
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  696
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  695
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  687
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  685
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  684
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  684
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  682
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  682
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  680
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  680
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  679
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  678
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  677
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  677
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  676
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  675
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  673
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  671
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  671
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  670
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  669
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  666
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek  666
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  665
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  664
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  661
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  659
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  658
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Budżet ZSS  656
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  654
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  652
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia Publiczne  652
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  652
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  647
Protokoły Komisji>2018>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  646
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  645
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  645
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  643
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  642
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  641
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  639
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  634
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  634
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  633
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  626
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  624
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  620
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  617
Władze gminne>Protokoły Sesji>2019  569
>Informacje>Ochrona danych osobowych  514
Informacje>Wybory 2018>Wybory 2018 - Wyniki  495
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Obwodowe Komisje Wyborcze  465
>Informacje>Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców  457
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2019  442
Władze gminne>Rada Miejska>Transmisja obrad Rady Miejskiej w Nysie  432
>Sprawy Urzędowe>Administracja  379
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Informacje dla wyborców  331
Protokoły Komisji>2018>Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  307
Protokoły Komisji>2019>Komisji Finansów  280
Informacje>Wybory 2018>Wybory samorządowe - informacje ogólne  255
Protokoły Komisji>2019>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  255
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Obwieszczenia, komunikaty, uchwały i zarządzenia  247
Protokoły Komisji>2019>Komisji Oświaty i Opieki Społecznej  245
Protokoły Komisji>2019>Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  245
Protokoły Komisji>2019>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  236
Protokoły Komisji>2019>Komisji Rewizyjnej  232
>>Władze gminne  212
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  146
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  113
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  109
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  102
Gospodarka majątkiem gminy>Sprawozdania finansowe>Sprawozdania finansowe Gminy Nysa sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.  82
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  80
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  78
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  76
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  71
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  71
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Majątek  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Budżet  60
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  59
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  54
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  50
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  49
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  48
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  47
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  46
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  46
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  45
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  43
Gospodarka majątkiem gminy>Sprawozdania finansowe> Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Nysie sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.  43
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  42
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  40
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  39
>Inne dokumenty>Akty notarialne  39
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  39
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  39
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA> Kierownictwo  38
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  38
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA>Dane teleadresowe  37
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  36
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  35
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
>Informacje>Dane osobowe  33
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA>Krajowy Rejestr Sądowy  31
>>  29
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  29
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  28
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  26
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin oceny z zachowania  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  25
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  23
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Samorząd Uczniowski  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Obwód przedszkolny  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Majątek przedszkola  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Statut  20
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Program wychowawczy  20
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  20
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Program wychowawczy  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  17
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  16
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Aktualności i komunikaty  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Redakcja BIP  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  15
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  12
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komitet Rodzicielski  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  9
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin pracy  9
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>AKTUALNOŚCI  8
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>ZAPROSZENIA  5
>Sprawy Urzędowe>Wydział Rozwoju Polityki Społecznej  4
>Informacje>Kultura i sport  3
>Sprawy Urzędowe>Ogólne procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców  2
>Informacje>Aktualności  2
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  1
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  1
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
Początek strony