Statystyki odwiedzin Biuletynu
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  44880
>Informacje>Praca w Urzędzie  40843
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  15312
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  11108
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  10623
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Przetargi  10534
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  9417
>Informacje>Konkursy  6522
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  5789
>Informacje>Redakcja BIP-u  5633
>Informacje>Instrukcja  5607
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  5172
>Prawne podstawy działania>Regulamin  4700
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  4029
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  3846
>Informacje>Dane teleadresowe  3820
>Informacje>Strona powitalna  3785
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  3228
>Informacje>Informacja publiczna  3199
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  2962
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  2925
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  2917
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  2828
>Prawne podstawy działania>Statut  2786
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  2631
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  2623
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  2579
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  2466
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  2451
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  2391
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  2172
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  2067
>Informacje>Sołectwa  2057
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  1933
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  1921
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  1842
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  1793
>Informacje>Miasto i Gmina  1787
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  1707
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  1700
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  1650
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  1649
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  1614
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  1592
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  1507
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  1448
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  1429
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  1406
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  1395
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań  1386
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1374
>Inne dokumenty>Rejestr umów  1317
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Cennik usług RCGO Domaszkowice  1313
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  1305
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  1291
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  1288
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  1268
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  1266
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  1247
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  1242
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  1211
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  1207
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  1194
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  1180
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  1175
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Praca w NDK  1173
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  1163
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  1153
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Imprezy  1151
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1145
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  1110
>Sprawy Urzędowe>Kadry  1091
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  1089
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1045
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  1039
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1037
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  1035
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1028
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Programy i Projekty  1003
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  981
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  977
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  963
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  953
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  949
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  948
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  945
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Dane teleadresowe  937
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2018  919
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  915
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  910
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  906
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  905
>Sprawy Urzędowe>Polityka Społeczna i Rodzinna  900
>Sprawy Urzędowe>Organizacja, Komunikacja, Promocja  895
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  894
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  883
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  879
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  868
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  867
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  866
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  862
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  857
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  857
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Przetargi  844
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  831
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  827
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  823
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  813
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  810
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  800
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  794
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia i Przetargi  793
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  788
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  787
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  785
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>O Przedszkolu  785
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Dane teleadresowe  784
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Aktualności i komunikaty  782
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  780
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  777
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  773
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  769
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  764
>Informacje>Formularze  751
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Dane teleadresowe  743
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  742
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  739
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  733
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  732
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  732
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  729
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  726
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  725
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  722
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  718
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  716
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  712
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  712
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  700
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  699
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  698
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  698
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  696
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty i zamówienia publiczne  693
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  692
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  691
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  691
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  689
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  689
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  688
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  688
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  687
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  683
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  682
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  681
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  681
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  677
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  676
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Dane teleadresowe  675
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  673
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  669
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  664
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  664
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Programy  663
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  662
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  654
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  653
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  653
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  652
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  650
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  649
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  648
Władze gminne>Protokoły Sesji>2018  647
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  646
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Strona Główna  642
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  639
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  639
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  637
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  634
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  632
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  630
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  630
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  629
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  629
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  625
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Misja szkoły  623
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  623
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  616
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  615
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  615
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  615
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  614
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  612
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  611
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  611
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  609
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  607
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  607
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  603
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  602
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  599
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  598
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  597
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  596
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  595
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  593
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  590
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  586
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  585
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  584
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  584
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  581
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Cennik  580
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  579
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Praca w ośrodku  577
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  576
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  575
>Informacje>Polityka prywatności  574
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Organizacja  573
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  572
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  572
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  572
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  569
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  568
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  567
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  566
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  566
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  563
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  563
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  560
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  560
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  557
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  557
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Regulamin  556
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  556
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  555
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  555
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  554
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  552
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  552
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Dane teleadresowe  552
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  552
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  550
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wywchowawczy  550
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  547
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  546
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  546
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  546
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  545
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Organizacja  544
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  544
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  542
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  541
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  540
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  540
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  540
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  538
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  536
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  535
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  535
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  534
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  533
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Statut  533
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  530
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  528
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  528
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  528
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  527
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  527
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  526
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  526
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  522
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  522
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  521
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  520
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  520
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  519
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  519
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  519
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  518
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  518
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  517
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  516
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  516
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  515
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  515
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  515
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  514
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  514
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  513
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  513
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  513
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  513
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  512
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  511
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia  510
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  509
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin szkoły  509
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  508
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  508
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Budżet  506
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  506
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  505
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  505
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  505
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  505
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  505
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  505
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Majątek  504
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  504
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  504
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  503
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  503
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  503
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  503
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  502
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  502
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  502
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  501
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  501
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  501
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  501
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  501
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  501
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  500
>Informacje>Petycje  500
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  499
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  499
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  499
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  498
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  498
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  497
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  496
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  495
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  495
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  495
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Regulamin  494
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  493
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  492
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  492
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  491
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  491
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  490
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  489
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  488
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  487
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  487
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  487
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  486
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  486
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  486
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  485
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  484
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  484
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  483
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  482
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  481
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  481
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  481
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  481
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  480
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  480
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  479
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  479
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  479
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  478
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  478
>Informacje>Referendum 2015  478
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  477
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  476
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  474
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Budżet  473
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  472
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  472
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  472
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  471
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Majątek  471
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  470
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Organizacja-Statut  470
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  469
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  469
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia publiczne  469
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  468
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  468
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  468
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  468
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  466
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  466
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  466
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Sprawozdanie finansowe  465
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  464
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Redakcja BIP  464
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  463
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  460
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  460
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  460
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  459
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  459
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  458
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  458
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  456
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  455
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Informacje Ogłoszenia  455
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  454
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  452
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  452
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  451
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Informacje z działalności  450
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  450
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  448
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek  448
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  447
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  447
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Redakcja BIP  446
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  446
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  445
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  443
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  443
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Aktualności i komunikaty  442
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  442
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  442
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  442
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  442
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  441
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin przewozów  440
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  439
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  436
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  436
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  436
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2018  436
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Zasady rekrutacji do klasy I  435
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  434
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  434
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  432
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  431
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  431
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  429
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  428
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  427
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  426
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Statut  426
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  425
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rozkład dnia w przedszkolu  425
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  424
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  423
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Organizacja Spółki  421
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  421
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Struktura organizacyjna  421
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Aktualności i komunikaty  420
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  419
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Kadra  419
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  418
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Kalendarz roku szkolnego  416
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  416
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  416
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  415
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2018  415
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  412
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Redakcja BIP  411
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  410
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Aktualności,Komunikaty  410
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  409
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  409
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  408
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  408
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Rodziców  407
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  406
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  404
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  404
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  402
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin ośrodka  402
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  402
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Redakcja BIP  402
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  401
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  399
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Protokóły z kontroli  399
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Kadra  398
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  398
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  398
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Sprawozdanie  397
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  396
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  396
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  395
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Konkursy ofert  394
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>ogłoszenia  393
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  393
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  393
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Taryfa dla ciepła  393
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Przedszkola  393
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  392
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ramowy rozkład dnia  392
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  392
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Szkolny zestaw podręczników  392
>Sprawy Urzędowe>Działalność gospodarcza  392
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Statut  392
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Kierownictwo  391
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia/ Przetargi  391
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  390
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki i wychowawczy  389
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wycieczek  387
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Status prawny  387
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  387
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Obwód szkoły  386
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Plan ograniczenia dostaw energii  385
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Statut  384
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  384
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  383
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek ośrodka  383
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Pedagogiczna  383
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  382
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  382
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Kontrole  382
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  381
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  381
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  381
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  381
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Samorząd uczniowski  381
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  381
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Majątek szkoły  379
>Sprawy Urzędowe>Administracja  379
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  379
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut przedszkola  379
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Krajowy Rejestr Sądowy  378
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut ośrodka  378
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  376
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  376
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  376
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  375
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  375
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy i Zarządzenia  374
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  374
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  374
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Informacja o działalności  374
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  373
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rekrutacja  372
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  370
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Profil działalności  370
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  367
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  367
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>statut  367
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Informacja publiczna  367
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  365
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  365
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  364
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  364
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  363
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Akt notarialny  361
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  361
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  359
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Statut  355
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Majątek  354
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Występienia pokontrolne  353
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Budżet  350
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  350
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  348
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  345
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Budżet  343
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  338
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Majątek  338
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  336
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  332
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  332
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  331
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  328
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  326
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  320
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  316
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  312
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  311
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  310
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  309
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  309
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  309
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  308
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  308
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  306
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  305
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  305
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  305
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek  304
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  304
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  304
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  303
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  301
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  301
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  301
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  300
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  300
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  299
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  296
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  296
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  293
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  291
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  287
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  286
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  285
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  285
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia Publiczne  284
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  283
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  282
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  282
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  281
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  281
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Budżet ZSS  279
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  278
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  273
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  273
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  272
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  272
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  269
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  267
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  260
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  258
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  257
Protokoły Komisji>2018> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  153
Protokoły Komisji>2018>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  152
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rewizyjnej  148
>Informacje>Analizy  143
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  129
Protokoły Komisji>2018>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  127
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  126
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  101
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  95
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  93
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  78
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  71
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  70
>>Władze gminne  68
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Majątek  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Budżet  60
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  59
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  54
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  50
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  49
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  47
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  47
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  46
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  45
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  44
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  43
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  42
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  41
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  39
>Inne dokumenty>Akty notarialne  39
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  35
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  35
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  35
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  34
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  34
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  34
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
>Informacje>Dane osobowe  33
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  30
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  30
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  27
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin oceny z zachowania  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  26
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  24
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  23
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Samorząd Uczniowski  22
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Obwód przedszkolny  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Statut  20
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Program wychowawczy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Majątek przedszkola  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
>>  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Program wychowawczy  19
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komunikaty  18
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Aktualności i komunikaty  16
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Redakcja BIP  15
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  14
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  14
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  12
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komitet Rodzicielski  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  11
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin pracy  9
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>AKTUALNOŚCI  8
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>ZAPROSZENIA  5
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
>Sprawy Urzędowe>Wydział Rozwoju Polityki Społecznej  4
>Informacje>Kultura i sport  3
>Sprawy Urzędowe>Ogólne procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców  2
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  1
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
Początek strony