Statystyki odwiedzin Biuletynu
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  74101
>Informacje>Praca w Urzędzie  59473
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  24684
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  19850
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  18767
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Przetargi  18661
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  11211
>Informacje>Konkursy  9282
>Informacje>Dane teleadresowe  7573
>Informacje>Instrukcja  7547
>Informacje>Redakcja BIP-u  7223
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  6829
>Prawne podstawy działania>Regulamin  6285
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  6219
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  5770
>Informacje>Informacja publiczna  5278
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  4910
>Informacje>Strona powitalna  4871
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  4523
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  4427
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  4344
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  4311
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2018  4264
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  4243
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  4181
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  4171
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  4087
>Prawne podstawy działania>Statut  3941
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  3882
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  3509
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  3485
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  3430
>Informacje>Sołectwa  3283
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2018  3215
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  3006
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  2915
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  2850
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  2843
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  2814
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań  2780
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  2779
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  2778
>Informacje>Miasto i Gmina  2746
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  2675
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  2553
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  2534
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  2408
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  2387
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  2366
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  2350
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  2323
>Inne dokumenty>Rejestr umów  2231
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  2193
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  2186
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  2101
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  2093
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  2080
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  2027
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  2019
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  2002
Władze gminne>Protokoły Sesji>2018  2002
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  1945
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  1935
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  1921
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  1914
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  1913
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  1879
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1874
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Cennik usług RCGO Domaszkowice  1812
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  1791
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Imprezy  1782
>Sprawy Urzędowe>Kadry  1777
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  1759
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  1757
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Praca w NDK  1709
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  1691
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Przetargi  1655
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  1654
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2019  1646
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1638
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  1628
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  1617
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  1608
>Sprawy Urzędowe>Organizacja, Komunikacja, Promocja  1568
>Sprawy Urzędowe>Polityka Społeczna i Rodzinna  1566
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1556
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1538
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  1537
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1536
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  1532
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  1530
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  1525
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  1519
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  1518
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  1515
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  1495
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  1493
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  1478
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  1476
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  1468
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  1464
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  1463
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  1455
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  1455
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  1438
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  1438
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Programy i Projekty  1424
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1423
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1413
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1409
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  1406
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1406
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  1397
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1376
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  1374
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  1373
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Dane teleadresowe  1371
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  1366
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  1345
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  1339
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  1335
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  1329
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  1323
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  1323
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  1318
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  1311
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1306
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  1304
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1303
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Aktualności i komunikaty  1298
>Sprawy Urzędowe>Działalność gospodarcza  1297
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  1296
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  1279
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  1278
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  1278
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  1272
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  1269
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  1269
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  1268
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  1268
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Dane teleadresowe  1265
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  1262
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1259
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  1257
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  1251
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Dane teleadresowe  1249
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  1249
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  1248
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Dane teleadresowe  1239
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2018  1236
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  1234
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  1232
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  1230
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  1228
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  1227
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1227
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  1226
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  1221
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  1221
>Informacje>Petycje  1220
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1215
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  1211
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  1210
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  1207
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  1207
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  1201
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  1198
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  1187
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia i Przetargi  1180
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  1178
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  1178
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane Teleadresowe  1177
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>O Przedszkolu  1176
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  1175
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  1173
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1172
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  1172
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  1171
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  1167
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  1165
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1161
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1160
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  1159
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  1158
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty i zamówienia publiczne  1156
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  1156
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  1141
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  1139
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  1138
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1138
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1138
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  1130
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  1128
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  1127
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  1126
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  1126
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  1125
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  1125
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  1125
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1124
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  1120
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  1120
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  1118
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  1110
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  1109
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  1107
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  1107
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  1107
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  1105
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1099
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Programy  1098
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  1098
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  1097
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1097
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1093
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  1091
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  1090
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  1090
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  1084
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1084
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  1084
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  1083
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  1081
>Informacje>Polityka prywatności  1080
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1079
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Misja szkoły  1075
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1072
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  1066
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  1065
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  1056
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1056
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  1055
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1050
>Informacje>Konkursy na realizację zadań publicznych  1050
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  1048
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1048
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Cennik  1047
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  1045
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Organizacja  1041
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Praca w ośrodku  1038
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1038
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1036
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1035
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1033
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  1033
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1030
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1025
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  1024
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1022
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1022
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1022
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  1021
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1020
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1019
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1016
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1016
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  1015
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  1013
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  1013
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1011
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  1009
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1009
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1009
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  1009
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1009
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  1009
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Dane teleadresowe  1008
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1008
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  1006
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Organizacja  1006
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1005
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1003
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wywchowawczy  1002
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1001
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1000
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  1000
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  999
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Statut  997
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  997
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  995
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  994
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  988
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  987
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  987
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  987
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  984
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  981
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  981
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  978
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  976
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Regulamin  972
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  971
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  970
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  969
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  968
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  967
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  967
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  966
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  965
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  964
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  964
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  964
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  963
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  962
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  962
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  962
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  961
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Majątek  960
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Regulamin  960
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  960
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  959
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  958
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2019  958
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  955
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  955
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia  955
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  954
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  954
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin szkoły  953
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  951
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  951
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  950
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  950
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  949
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  948
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  947
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  947
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  945
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  945
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  943
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  943
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  943
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  943
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  941
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  939
>Informacje>Referendum 2015  939
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  939
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  938
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  938
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  938
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  937
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  937
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  934
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  934
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  934
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  933
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  933
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  933
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  932
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  930
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  929
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  929
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Aktualności i komunikaty  927
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  927
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  926
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  926
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  926
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Informacje Ogłoszenia  925
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  924
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  924
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Sprawozdanie finansowe  924
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  923
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  922
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  921
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Budżet  920
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  920
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  920
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  918
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  917
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  916
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  916
Informacje>Wybory 2018>Wybory samorządowe - informacje ogólne  913
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  912
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  911
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  911
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  909
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  909
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Budżet  908
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Redakcja BIP  908
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  908
Informacje>Wybory 2018>Obwieszczenia, uchwały, komunikaty i zarządzenia  908
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  907
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  906
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  904
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  904
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia publiczne  904
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  901
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  898
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  897
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  897
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  896
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  894
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  893
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  893
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  893
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  891
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  891
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  889
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  889
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  888
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  888
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  887
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  887
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  887
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  886
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  885
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  884
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  884
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  884
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  884
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Informacje z działalności  882
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Organizacja-Statut  882
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  881
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  879
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  878
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Majątek  877
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  877
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  876
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Aktualności i komunikaty  873
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  873
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  873
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  873
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Statut  873
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin przewozów  873
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Aktualności,Komunikaty  872
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  871
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  870
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Organizacja Spółki  870
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  870
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  866
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  866
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  866
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  865
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  864
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  864
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  864
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  864
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  864
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  863
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  863
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  862
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  860
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  860
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  860
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Sprawozdanie  859
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Zasady rekrutacji do klasy I  858
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek  858
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  856
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  855
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  853
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  852
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rozkład dnia w przedszkolu  850
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Kadra  849
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Redakcja BIP  849
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  849
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Kierownictwo  848
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  847
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  845
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  844
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  843
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  843
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Struktura organizacyjna  843
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Kalendarz roku szkolnego  842
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Plan ograniczenia dostaw energii  842
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  841
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Statut  841
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Taryfa dla ciepła  840
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  839
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  839
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Status prawny  838
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  838
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  836
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  835
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>ogłoszenia  833
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  833
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  832
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  831
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia/ Przetargi  830
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  829
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Rodziców  826
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Redakcja BIP  825
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  825
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  824
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  824
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  824
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  823
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Kadra  823
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Redakcja BIP  823
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  822
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  819
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Szkolny zestaw podręczników  818
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  816
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  816
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  816
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Przedszkola  816
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy i Zarządzenia  815
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Obwód szkoły  814
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Informacja o działalności  813
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ramowy rozkład dnia  812
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  811
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Protokóły z kontroli  811
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin ośrodka  811
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wycieczek  810
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Samorząd uczniowski  809
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki i wychowawczy  807
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Pedagogiczna  807
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  806
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut przedszkola  804
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Majątek szkoły  804
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  804
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  803
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  803
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Krajowy Rejestr Sądowy  801
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Statut  801
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek ośrodka  800
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Profil działalności  799
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  799
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  798
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  797
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  797
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  796
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  796
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Konkursy ofert  796
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  795
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Kontrole  795
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  794
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  793
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  791
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  790
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  785
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  784
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Informacja publiczna  781
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut ośrodka  780
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  780
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  777
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>statut  777
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  777
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  777
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  777
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Określenie szacunkowej wartości zamówienia  775
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  774
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Akt notarialny  774
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  774
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  774
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  774
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  773
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  773
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  771
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  770
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rekrutacja  769
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  768
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Majątek  768
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  767
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  766
Protokoły Komisji>2018>Komisji Finansów  766
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  762
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  760
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Występienia pokontrolne  756
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Budżet  754
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  754
>Informacje>Formularze  751
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  751
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Statut  748
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Budżet  736
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  734
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  731
Protokoły Komisji>2018>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  729
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rewizyjnej  728
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Majątek  727
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  726
Informacje>Wybory 2018>Informacje i wzory załączników dla komitetów wyborczych  724
>Informacje>Analizy  724
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  718
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  716
Protokoły Komisji>2018>Komisji Oświaty i Opieki Społecznej  716
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  713
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  713
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  703
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  701
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  700
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  691
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  690
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  690
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  689
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  689
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  687
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  684
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  684
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  684
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  683
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  682
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  682
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  681
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  680
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  677
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  676
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  676
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  676
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  674
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  672
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek  671
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  670
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  668
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  667
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  663
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  663
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Budżet ZSS  660
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  659
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia Publiczne  656
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  656
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  656
Protokoły Komisji>2018>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  654
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  651
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  651
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  649
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  647
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  646
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  646
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  645
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  638
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  638
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  637
Władze gminne>Protokoły Sesji>2019  631
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  630
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  628
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  624
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  621
>Informacje>Ochrona danych osobowych  523
Informacje>Wybory 2018>Wybory 2018 - Wyniki  503
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Obwodowe Komisje Wyborcze  478
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2019  471
>Informacje>Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców  467
Władze gminne>Rada Miejska>Transmisja obrad Rady Miejskiej w Nysie  445
>Sprawy Urzędowe>Administracja  379
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Informacje dla wyborców  341
Protokoły Komisji>2018>Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  315
Protokoły Komisji>2019>Komisji Finansów  294
Protokoły Komisji>2019>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  264
Protokoły Komisji>2019>Komisji Oświaty i Opieki Społecznej  258
Protokoły Komisji>2019>Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  257
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Obwieszczenia, komunikaty, uchwały i zarządzenia  257
Informacje>Wybory 2018>Wybory samorządowe - informacje ogólne  255
Protokoły Komisji>2019>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  245
Protokoły Komisji>2019>Komisji Rewizyjnej  241
>>Władze gminne  212
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  147
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  114
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  109
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  103
Gospodarka majątkiem gminy>Sprawozdania finansowe>Sprawozdania finansowe Gminy Nysa sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.  99
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  80
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  80
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  78
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  73
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  71
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Majątek  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Budżet  60
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  59
Gospodarka majątkiem gminy>Sprawozdania finansowe> Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Nysie sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  54
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA> Kierownictwo  51
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  50
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA>Dane teleadresowe  50
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  49
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  49
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  47
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  47
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  46
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  45
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  44
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA>Krajowy Rejestr Sądowy  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  44
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  42
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  41
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  40
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  40
>Inne dokumenty>Akty notarialne  39
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  36
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  35
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
>Informacje>Dane osobowe  33
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  29
>>  29
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  28
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin oceny z zachowania  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  26
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  25
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Obwód przedszkolny  22
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Samorząd Uczniowski  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  21
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Statut  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  20
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  20
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Program wychowawczy  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Majątek przedszkola  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Program wychowawczy  19
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  19
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin wynagradzania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  17
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Aktualności i komunikaty  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Redakcja BIP  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  12
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  12
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komitet Rodzicielski  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  9
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin pracy  9
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>AKTUALNOŚCI  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>ZAPROSZENIA  5
>Sprawy Urzędowe>Wydział Rozwoju Polityki Społecznej  4
>Informacje>Kultura i sport  3
>Sprawy Urzędowe>Ogólne procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców  2
>Informacje>Aktualności  2
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  1
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  1
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Organizacja  1
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
Początek strony