Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego z dn. 21-09-2018 Przetargi 21.09.2018 15:25 Jacek Krzywoń
2 Dodano przetarg :Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych – z dn. 21-09-2018 Przetargi 21.09.2018 7:59 Andrzej Lis
3 Dodano protokół : Konkursy nr. 21.09.2018 Protokoły 21.09.2018 7:42 Agnieszka Sokołowska
4 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 21-09-2018 Ogłoszenia 21.09.2018 7:34 Agnieszka Sokołowska
5 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 21-09-2018 Ogłoszenia 21.09.2018 7:31 Agnieszka Sokołowska
6 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 21-09-2018 Ogłoszenia 21.09.2018 7:27 Agnieszka Sokołowska
7 Dodano uchwałę :2018 z dn. 19-09-2018 Uchwały 21.09.2018 7:22 Agnieszka Sokołowska
8 Zmieniono przetarg :Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy KasztanoweJ w Skorochowie z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 13:19 Andrzej Lis
9 Dodano protokół : Komisji Urbanistyki i Rolnictwa nr. 50/18 Protokoły 19.09.2018 13:16 Agnieszka Sokołowska
10 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PP.6733.41.2018 z dn. 19-09-2018 Ogłoszenia 19.09.2018 10:52 Marzena Dąbrowska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3697  prawy

Do druku Początek strony