Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Podział geodezyjny działek nr 51/1, 51/2, 51/3,7/2,14,17,18 k.m. 50, położonych w Nysie – obręb ewi z dn. 23-03-2018 Przetargi 23.03.2018 15:40 Jacek Krzywoń
2 Zmieniono przetarg :Wykonanie 36 szt. tablic z nazwami ulic z dn. 23-03-2018 Przetargi 23.03.2018 15:36 Jacek Krzywoń
3 Dodano przetarg :Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2018 r. z dn. 23-03-2018 Przetargi 23.03.2018 15:36 Jacek Krzywoń
4 Dodano przetarg :Wykonanie 36 szt. tablic z nazwami ulic z dn. 23-03-2018 Przetargi 23.03.2018 15:33 Jacek Krzywoń
5 Dodano uchwałę :2018 z dn. 23-03-2018 Uchwały 23.03.2018 14:49 Joanna Mrukowicz-Ternik
6 Dodano uchwałę :2018 z dn. 23-03-2018 Uchwały 23.03.2018 14:47 Joanna Mrukowicz-Ternik
7 Dodano uchwałę :2018 z dn. 09-03-2018 Uchwały 23.03.2018 14:32 Joanna Mrukowicz-Ternik
8 Zmieniono wiadomość: Praca w Urzędzie Wiadomości 23.03.2018 14:24 Joanna Mrukowicz-Ternik
9 Zmieniono wiadomość: Praca w Urzędzie Wiadomości 23.03.2018 14:24 Joanna Mrukowicz-Ternik
10 Zmieniono przetarg :Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap z dn. 23-03-2018 Przetargi 23.03.2018 12:26 Jacek Krzywoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3557  prawy

Do druku Początek strony