Radnych

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji w latach 2014-2018

 

Przewodniczący Rady Miejskiej VII kadencji:

 

Paweł Nakonieczny

2014 

2015

2016

 

Radni VII kadencji:

BEDNARZ Dariusz      
2014

2015

2016


BOGDANOWSKI Łukasz 

2014

2015

2016


CHABIŃSKI Janusz

2014

2015

2016


CWAJNA Lilla   
2014

2015

2016


CZEPIEL Stanisław
2014

2015

2016

 


CZUCHRAJ Jacek
2014

2015

2016


DZIADUŚ Przemysław   
2014

2015

2016


KAMUDA Romuald
2014

2015

2016


KWIATKOWSKI Damian    
2014

2015

2016


LICHNOWSKA Celina

2014

2015

2016


PASIEKA Danuta    
2014

2015

2016


PIĘCH Dariusz 
2014

2015

2016


SAMBORSKI Grzegorz
2014

2015

2016


SMOTER Piotr
2014

2015

2016


SZYRA Paweł

2014

2015

2016


TORUŃSKI Krzysztof
2014

2015

2016


TRYTKO Jolanta  
2014

2015

2016


WAJDA Marcin          
2014

2015

2016

 

WĄSOWICZ-HOŁOTA Danuta

2014

2015

2016


WOJTASIK Piotr

2014

2015

2016


ZELENT Adam
2014

2015

2016


ŻUKOWSKA Maria
 
  

2014

2015

2016

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej VI kadencji w latach 2010-2014


Przewodniczący Rady Miejskiej VI kadencji:
Feliks Kamienik 2010
, 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2014
Radni VI kadencji:

Stanisław Arczyński
2010
2011
2012

2013

2014

2014


Przemysław, Piotr Dziaduś
2010
2011

2012

2013

2014

2014

 

Dariusz, Grzegorz Grabowiecki
2011

2012

2013

2014

2014


Dariusz Jeleń
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Jan Kanonowicz
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Janusz Litwin
2010
2011
2012

2013

2014

2014


Rajmund, Tadeusz Miller
2010
2011

Stanisława Miza
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Paweł Nakonieczny
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Danuta Pasieka
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Grzegorz Samborski
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Jan Satora
2010
2011
2012

2013

2014

2014


Janusz, Marek Smagoń
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Piotr Smoter
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Teresa Sordyl
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Kazimierz, Andrzej Staszków
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Zbigniew Szlempo
2010

2011
2012

2013

2014

2014

Wiesław, Eugeniusz Tokarz
2010
2011
2012

2013

2014

2014


Krzysztof Toruński
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Ryszard Wajdzik
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Danuta Wąsowicz-Hołota
2010
2011
2012

2013

2014

2014

Adam, Kazimierz Wieczorek
2010,
2011
2012

2013

2014

2014

Tadeusz Zając
2010
2011

2012

2013

2014

2014
 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej V kadencji :

 

Przewodniczący Rady Miejskiej V kadencji:
Feliks Kamienik jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5

pdf 6, pdf7 , pdf8 , 2010 , 2010 ,

 


Radni V kadencji:


Wanda Dłuszyńska - Janik pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Dariusz Grabowiecki
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Maciej Janusz
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Dariusz Jeleń
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Zygmunt Jurczak
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Jan Kanonowicz pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 ,
2010 ,
Krzysztof Kroczak
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,

Janusz Litwin pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,

Rajmund Miller pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Zofia Papis pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Danuta Pasieka pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Grzegorz Samborski
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010
Jan Satora
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Piotr Smoter
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Teresa Sordyl
pdf , pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010
Ryszard Wajdzik
pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010
Wiesław Tokarz pdf , pdf , pdf , pdf , 2010  , 2010 ,
Kazimierz Wawryczuk pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010
Danuta Wąsowicz - Hołota pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Julian Wojdyło pdf , pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Adam Wieczorek
pdf, pdf , pdf , pdf , 2010 , 2010 ,
Wojciech Wójcik pdf , pdf
, pdf , pdf , 2010 , 2010

 

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej IV kadencji w latach 2002 - 2006:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji

Zbigniew Szlempo , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3,
oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Radni IV kadencji:

Stanisław Arczyński , oświadczenie poprawione , oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
oświadczenie nr 5

Leszek Bucki , oświadczenie poprawione , oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5
Stanisław Czepiel , oświadczenie poprawione , oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5
Wanda Dłuszyńska - Janik , oświadczenie poprawione , oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

MaciejJanusz , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Feliks Kamienik, oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Monika Kamińska , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Jan Kanonowicz , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Wojciech Kawecki , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Mieczysław Kozów oświadczenie , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Wiesław Michoń , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadzcenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Stanisława Miza, oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Marian Pasieka , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

Jan Podpora , oświadczenie poprawione,
Stanisław Połosak , oświadczenie poprawione, oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Ligas dnia 28.06.2016
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 28.06.2016. Odsłon 859, Wersja 181drukuj
Wersja : lewy  167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 
Początek strony