Informacja publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA

Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej:
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
m.waclawczyk(at)www.nysa.pl

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. >>

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zapraszamy do korzystania z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
doc


Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, pok. 201)

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________Zarządzenie nr 1473/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie   jpg

Zarządzenie
nr 1474/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
  jpg

Zarządzenie nr 718/2016 Burmistrza Nysy z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1474/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. jpg

Zarządzenie nr 1475/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie”   jpg

Instrukcja udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie  str.1 , str.2 , str.3 .

Zarządzenie nr 574/2016 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1475/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie”. jpg

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017. Odsłon 1533, Wersja 26drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony