Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi

Radna D.Pasieka zapytanie w sprawie dalszego losu zadania pod nazwą "Remont ulicy Żwirki i Wigury".
Radna D.Pasieka zapytanie w sprawie dalszego losu zadania pod nazwą "Remont ulicy Żwirki i Wigury".
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2019 Utworzono: 21.05.2019
Radny P.Szyra interpelacja w sprawie wyjaśnień dla mieszkańców odnośnie opóźnienia w przekazaniu śro
Radny P.Szyra interpelacja w sprawie wyjaśnień dla mieszkańców odnośnie opóźnienia w przekazaniu środków na remont ulicy Żwirki i Wigury.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2019 Utworzono: 21.05.2019
Radny M.Święs interpelacja w sprawie podania informacji jak kształtował się w spółce EKOM poziom inw
Radny M.Święs interpelacja w sprawie podania informacji jak kształtował się w spółce EKOM poziom inwestycji w okresie lat 2008-2018.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Radny M. Święs interpelacja w sprawie podjęcia wszelkich dostępnych form działań, które będą skutkow
Radny M. Święs interpelacja w sprawie podjęcia wszelkich dostępnych form działań, które będą skutkować modernizacją i elektryfikacją linii kolejowej na odcinku Nysa-Wrocław.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
Radny M. Święs interpelacja w sprawie zabezpieczenia ruin budynków po byłej Fabryce Pomocy Naukowych
Radny M. Święs interpelacja w sprawie zabezpieczenia ruin budynków po byłej Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie przyległych do ulicy Kmicica.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2019 Utworzono: 26.04.2019
Radna J.Bosak interpelacja w sprawie uzbrojenia strefy ekonomicznej Goświnowice-Radzikowice.
Radna J.Bosak interpelacja w sprawie uzbrojenia strefy ekonomicznej Goświnowice-Radzikowice.
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Radna L.Cwajna wniosek o podjęcie decyzji w sprawie remontu dachu na remizie OSP w Kopernikach.
Radna L.Cwajna wniosek o podjęcie decyzji w sprawie remontu dachu na remizie OSP w Kopernikach.
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Radna Danuta Pasieka - w sprawie terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
Radna Danuta Pasieka - w sprawie terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 27.04.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie usunięcia z fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych i wisząc
Radny Piotr Smoter - w sprawie usunięcia z fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych i wiszących kabli
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie pilnego wykonania instalacji elektrycznej, zamontowania umywalki, zle
Radny Piotr Smoter - w sprawie pilnego wykonania instalacji elektrycznej, zamontowania umywalki, zlewu i toalety w mieszkaniu komunalnym
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zlikwidowania wyrwy w jezdni na ul.Boh.Warszawy (obok Szkoły Pod
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zlikwidowania wyrwy w jezdni na ul.Boh.Warszawy (obok Szkoły Podstawowej Nr 1)
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 20.11.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie osiedla Rochus i Podzamcze
Radny Adam Zelent -  w sprawie osiedla Rochus i Podzamcze
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 20.11.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie usunięcia trzech pojazdów samochodowych
Radny Dariusz Pięch - w sprawie usunięcia trzech pojazdów samochodowych
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie zakupu odkurzacza miejskiego do utrzymywania czystości
Radny Piotr Smoter -  w sprawie zakupu odkurzacza miejskiego do utrzymywania czystości
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk malowanych sprayem na murach w Nysie
Radny Piotr Smoter -  w sprawie swastyk malowanych sprayem na murach w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie dofinansowania ogólnopolskiego zjazdu diabetyków
Radny Piotr Smoter -  w sprawie dofinansowania ogólnopolskiego zjazdu diabetyków
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie podcięcia koron drzew przy altanie Eichendorffa
Radny Dariusz Pięch -  w sprawie podcięcia koron drzew przy altanie Eichendorffa
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radna Danuta Pasieka - zapytanie o pozyskanie dofinansowania na zadanie "Remont drogi w Przełęku"
Radna Danuta Pasieka -  zapytanie o pozyskanie dofinansowania na zadanie "Remont drogi w Przełęku"
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie uchwał uchylonych
Radny Piotr Smoter -  w sprawie uchwał uchylonych
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie zmienionej przez Urząd Miejski organizacji ruchu u zbiegu ul. Mariac
Radny Piotr Smoter -  w sprawie zmienionej przez Urząd Miejski organizacji ruchu u zbiegu ul. Mariackiej i Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Radny Dariusz Bednarz - w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Pomorskiej
Radny Dariusz Bednarz - w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Pomorskiej
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie zabezpieczenia komina w lokalu
Radna Celina Lichnowska - w sprawie zabezpieczenia komina w lokalu (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła S.Paściak pracownik Wyd
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przedstawienia zestawienia łącznych nakładów
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przedstawienia zestawienia łącznych nakładów poniesionych na Klub Siatkarski AZS PWSZ Stal Nysa i Spółki Gminne
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego
Radny Piotr Smoter -  w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie naprawy uszczerbku w drodze
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie naprawy uszczerbku w drodze
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozdzielenia zarządzania cmentarzami i przedsiebiorstwa pogrzebowego
Radny Piotr Smoter -  w sprawie rozdzielenia zarządzania cmentarzami i przedsiebiorstwa pogrzebowego
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie winiety dla osób odprowadzających dzieci do szkoł
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny -  w sprawie winiety dla osób odprowadzających dzieci do szkoły i przedszkola
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie odkomarzania
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie odkomarzania
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie gminnej strony internetowej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie gminnej strony internetowej
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie uprzątnięcia placu przy ulicy Krzywoustego.
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie uprzątnięcia placu przy ulicy Krzywoustego.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie braku toalet w w centrum miasta oraz na dworcu autobusowym
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie braku toalet w w centrum miasta oraz na dworcu autobusowym.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy przedszkola Nr 10 w Nysie.
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy przedszkola Nr 10 w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany regulaminu przetargów.
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany regulaminu przetargów.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni.
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie dokonania naprawy drogi przy ulicy Prusa.
Radny Piotr Smoter - w sprawie dokonania naprawy drogi przy ulicy Prusa.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy zbiornika infiltracyjnego przy ul. Kaczkowskiego.
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy zbiornika infiltracyjnego przy ul. Kaczkowskiego.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie budynku po byłej WKU.
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie budynku po byłej WKU.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie uzbrojenia terenów po byłym FSO w Nysie
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie uzbrojenia terenów po byłym FSO w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmniejszenia stawki za zajęcie pasa drogowego
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmniejszenia stawki za zajęcie pasa drogowego
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie powołania ciała doradczego dla osób niepełnosprawnych
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie powołania ciała doradczego dla osób niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie ulicy Wiosennej w Nysie
Radny Piotr Smoter - w sprawie ulicy Wiosennej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie odpowiedzi dot. montażu przystanków rowerowych
Radny Piotr Smoter - w sprawie odpowiedzi dot. montażu przystanków rowerowych
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Nysa
Radny Adam Zelent - w sprawie przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter i radna Danuta Pasieka- w sprawie przywrócenie miejsc parkingowych przy ulicy Suc
Radny Piotr Smoter i radna Danuta Pasieka- w sprawie przywrócenie miejsc parkingowych przy ulicy Sucharskiego i Mariackiej
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie wybrukowania dziedzińca Bastionu św. Jadwigi
Radny Piotr Smoter -  w sprawie wybrukowania dziedzińca Bastionu św. Jadwigi
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2017 Utworzono: 29.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie remontu ulicy Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota -  w sprawie remontu ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 27.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przyznawania corocznych drobnych nagród dla młodych,nyskich artystó
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przyznawania corocznych drobnych nagród dla młodych,nyskich artystów
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Marcin Wajda - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
Radny Marcin Wajda -  w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie terenów przyległych do byłego Transbudu
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie terenów przyległych do byłego Transbudu
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie dogłębnego zbadania sprawy rekrutacji w przedszkolu nr 14
Radny Adam Zelent -  w sprawie dogłębnego zbadania sprawy rekrutacji w przedszkolu nr 14
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie ciągów pieszo rowerowych w technologi asfaltowej
Radny Adam Zelent -  w sprawie ciągów pieszo rowerowych w technologi asfaltowej
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie planów zagospodarowania podwórka przy ulicy Celnej 22-26.
Radny Piotr Smoter - w sprawie planów zagospodarowania podwórka przy ulicy Celnej 22-26.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Radna Danuta Pasieka w w sprawie modernizacji podwórka.
Radna Danuta Pasieka w w sprawie modernizacji podwórka.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie regulaminu
Radna Danuta Pasieka - w sprawie regulaminu "ZIelone Podwórka".
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zakupu wyłącznie zamykanych piaskownic
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie zakupu wyłącznie zamykanych piaskownic
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie udzielenia informacji na temat planów trenera AZS Stal Nysa
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie udzielenia informacji na temat planów trenera AZS Stal Nysa
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zakazu używania na terenie Śródmieścia dmuchaw oraz montaż ławek na
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zakazu używania na terenie Śródmieścia dmuchaw oraz montaż ławek na ul. Lompy i zamontowanie w tych okolicach toalet w formie konternerów
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporzadkowania terenu przy ul.Ogrodowej
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporzadkowania terenu przy ul.Ogrodowej
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wizytacji terenów inwestycyjnych
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wizytacji terenów inwestycyjnych
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie ogłoszenia przetargu na organizację Zjazdu Dużych Rodzin
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie ogłoszenia przetargu na organizację Zjazdu Dużych Rodzin
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie podjęcia wspólnych działań z Powiatem w celu remontu ulicy
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie podjęcia wspólnych działań z Powiatem w celu remontu ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie oceny pracy komisji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publlicznego
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie oceny pracy komisji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publlicznego
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Radna Danuta Pasieka - uporządkowanie podwórka Mariacka - Prudnicka - Żwirki i Wigury
Radna Danuta Pasieka - uporządkowanie podwórka Mariacka - Prudnicka - Żwirki i Wigury
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie kostki brukowej przy ulicy Saperskiej
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie kostki brukowej przy ulicy Saperskiej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie montażu przystanków dla rowerzystów
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie montażu przystanków dla rowerzystów
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Radny D.Bednarz - w sprawie wycięcia suchych konarów
Radny D.Bednarz - w sprawie wycięcia suchych konarów
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zbrojenia terenów inwestycyjnych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zbrojenia terenów inwestycyjnych
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie zadłużonych najemców na terenie FSO
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie zadłużonych najemców na terenie FSO
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 12.05.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie przejmowania NOR sp. z o.o. przez NZN sp. z o.o. - ARN sp. z o.o.
Radny Piotr Smoter - w sprawie przejmowania NOR sp. z o.o. przez NZN sp. z o.o. - ARN sp. z o.o.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2017 Utworzono: 11.05.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kładki przy elektrowni wodnej
Radny Piotr Smoter - w sprawie kładki przy elektrowni wodnej
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wznowienia prac nad geotermią
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wznowienia prac nad geotermią
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 19.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie konsultacji z Radnymi planu zagospodarowania przestrzennego (Dekada)
Radny Piotr Smoter - w sprawie konsultacji z Radnymi planu zagospodarowania przestrzennego (Dekada)
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dopłat do ogrzewania
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dopłat do ogrzewania
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie funkcjonowania klubu siatkarskiego
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie funkcjonowania klubu siatkarskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 24.04.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie posprzątania terenów dzielnicy Rochus
Radny Adam Zelent - w sprawie posprzątania terenów dzielnicy Rochus
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie utrzymania Placu Paderewskiego
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie utrzymania Placu Paderewskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie posprzątania pasa zieleni przy ul. Chełmońskiego
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie posprzątania pasa zieleni przy ul. Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie licytowanej działki w Goświnowicach
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie licytowanej działki w Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania wokół placu Fortu Wodnego
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania wokół placu Fortu Wodnego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie środków wydanych na program wsparcia rodzin wielodzietnych
Radny Piotr Smoter - w sprawie środków wydanych na program wsparcia rodzin wielodzietnych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wód termalnych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wód termalnych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie schematu organizacyjnego Urzędu, który miał wejść w życie z 2017 ro
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie schematu organizacyjnego Urzędu, który miał wejść w życie z 2017 rokiem
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie remontu ul. Głowackiego oraz chodnika ul. Kościuszki
Radna Celina Lichnowska - w sprawie remontu ul. Głowackiego oraz chodnika ul. Kościuszki
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie wynajmu lokalu Pani Edycie Marczuk
Radny Dariusz Pięch - w sprawie wynajmu lokalu Pani Edycie Marczuk
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radny Janusz Chabiński - w sprawie aplikacji eSesja
Radny Janusz Chabiński - w sprawie aplikacji eSesja
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmian organizacji ruchu w Rynku
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmian organizacji ruchu w Rynku
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu "bon wychowawczy"
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu "bon wychowawczy"
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie śmieci na podwórku ul. Krzywoustego - Armii Krajowej oraz uporz
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie śmieci na podwórku ul. Krzywoustego - Armii Krajowej oraz uporządkowania zieleni, znaków drogowych i nierównych chodników w podwórku ul. Wałowa - Biskupa Jarosława
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie ogłoszenia naboru do programu Zielone Podwórka
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie ogłoszenia naboru do programu Zielone Podwórka
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Kaczkowskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Kaczkowskiego
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie posprzątania ulicy Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie posprzątania ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie terenów przylegających do ARN sp. z o.o. na Jezior
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie terenów przylegających do ARN sp. z o.o. na Jeziorem Nyskim
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk i znaków wymalowanych w mieście
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk i znaków wymalowanych w mieście(Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdale
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2017 Utworzono: 30.03.2017
Wniosek
Radny Piotr Smoter - dotyczy zagospodarowania alei przy ul.Bielawskiej
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Wniosek
Radna Maria Żukowska- dotyczy utwardzenia drogi na osiedlu domów przy ul. Orląt Lwowskich
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Interpelacja
Radny Marcin Wajda - dotyczy rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Łukasz Bogdanowski - dotyczy wykupu przez mieszkańców terenów przy ul.Jansena
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy postawienia masztu telefonii komórkowej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy nielegalnego wysypiska śmieci
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Paweł Szyra - dotyczy budowy parkingu przy ul.Kusocińskiego i Zwycięstwa w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Smoter - dotyczy rozwoju Targowiska Miejskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy kontroli dróg gminnych pod kątem gwarancji
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radna Maria Żukowska - dotyczy remontu chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Pięch - dotyczy oświetlenia boiska do koszykówki przy ul. Alei Lompy
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy naprawy nawierzchni drogi gminnej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Krzysztof Toruński - dotyczy wyeliminowania podtopień w Rusocinie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy organizowania pikników patriotycznych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radna Celina Lichnowska - dotyczy zatrudnienia nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy montażu wiaty przystankowej przy ul.Kochanowskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015

archiwum... Początek strony