Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1463/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie nr 1463/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
1463_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: 1464/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1464/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: 1465/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1465/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: PS.PR.521.7.2017, Z dnia: 01.12.2017
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Gminy Nysa do zgłoszenia kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 01.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: 1434/2017, Z dnia: 27.11.2017
Zarządzenie nr 1434/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.11.2017 , wersja 1
Numer: 1421/2017, Z dnia: 16.11.2017
Zarządzenie nr 1421/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 17.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.11.2017 , wersja 1
Numer: 1422/2017, Z dnia: 16.11.2017
Zarządzenie nr 1422/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 17.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.11.2017 , wersja 1
Numer: 1238/2017, Z dnia: 29.06.2017
Zarządzenie Nr 1238/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: PS.PR.525.3.2017, Z dnia: 12.06.2017
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Radzikowicka 8a, 48 – 381 Goświnowice złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnień i patologiom społecznym pt. „Lato, lato – półkolonii letniej w Goświnowicach w 2017” roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 125 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 18 czerwca 2017 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 12 czerwca 2017 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.06.2017 , wersja 1
Numer: 1128/2017, Z dnia: 05.05.2017
Zarządzenie Nr 1128 /2017 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2017.
Załączniki:
1128.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 08.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony