Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1090/2017, Z dnia: 20.04.2017
Zarządzenie Nr 1090/2017 Burmistrza Nysy z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Bronowska dnia 20.04.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.04.2017 , wersja 1
Numer: 11.04.2017, Z dnia: 11.04.2017
Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny logo Stowarzyszenia "Subregion Południowy".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.04.2017 , wersja 1
Numer: PS.KSZ.426.1.2017, Z dnia: 24.01.2017
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017, (rodzaj zadania: Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa) pt. „Żyj sportowo, kolorowo”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Paweł Kostrzewa dnia 24.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 24.01.2017 , wersja 1
Numer: 1005/2017, Z dnia: 24.01.2017
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2O17.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Paweł Kostrzewa dnia 26.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 26.01.2017 , wersja 1
Numer: 981/2017, Z dnia: 09.01.2017
Zarządzenie Nr 981/2016 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w 2017 roku.
Załączniki:
981_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: 983/2017, Z dnia: 09.01.2017
Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 - półkolonie zimowe.
Załączniki:
983_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 984/2017, Z dnia: 09.01.2017
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
984_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 986/2017, Z dnia: 09.01.2017
Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
986_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 968/2016, Z dnia: 29.12.2016
Zarządzenie Nr 968/2016 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
Załączniki:
968_2016.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.01.2017 , wersja 1
Numer: 969/2016, Z dnia: 28.12.2016
Zarządzenie Nr 969/2016 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2017.
Załączniki:
969_2016.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.01.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony