2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1429/2017, Z dnia: 21.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1429/2017 Burmistrza Nysy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Banasiak dnia 21.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 21.11.2017 , wersja 1
Numer: 1421/2017, Z dnia: 16.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1421/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 17.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.11.2017 , wersja 1
Numer: 1422/2017, Z dnia: 16.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1422/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 17.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.11.2017 , wersja 1
Numer: 1420/2017, Z dnia: 16.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1420/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do prowadzenia w imieniu Burmistrza Nysy niektórych spraw Gminy i wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Nysie.
Załączniki:
1420_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 20.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.11.2017 , wersja 1
Numer: 1417/2017, Z dnia: 15.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1417/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 15.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: 1418/2017, Z dnia: 15.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1418/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 15.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: 1419/2017, Z dnia: 15.11.2017, Zmieniana: 1324/2017
Zarządzenie Nr 1419/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia 1324/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
Załączniki:
1419_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 20.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.11.2017 , wersja 1
Numer: 1413/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1413/2017 Burmistrza Nysy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maciej Sałęga dnia 13.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 14.11.2017 , wersja 1
Numer: 1414/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1414/2017 Burmistrza Nysy z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 14.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.11.2017 , wersja 1
Numer: 1416/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1416/2017 Burmistrza Nysy z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 14.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 44  prawy
Początek strony