Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego <link>.
Zarządzenie Nr 683/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej pdf .


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Jeżeli informacja nie została zamieszczona w BIP lub wnioskodawca zamierza wykorzystać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania następuje na pisemny wniosek:
-
złożony osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie,
- przesłany pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa),
- przesłany pocztą elektroniczną na adres nysa@www.nysa.pl lub jeden z adresów mailowych Urzędu >>,
- przesłanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej >>,
- przesłany faksem na nr 77 433 27 05.

Wzór wniosku doc

Burmistrz Nysy określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a następnie składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Urząd Miejski w Nysie nie tworzy i nie przetwarza informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz nie sporządza z nich wyciągów, jeżeli powoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Burmistrz Nysy ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w BIP oraz taką, która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu bądź bazy danych, do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych lub prawa własności przemysłowej przysługują podmiotom innym niż Burmistrz Nysy może być wykonywane, pod warunkiem, że nie narusza przepisów:
1)  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2)  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
3)  ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
4)  umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.
Burmistrz Nysy zapewnia możliwość swobodnego wykorzystywania informacji spełniających cechy utworu lub baz danych, tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub w części oraz wprowadzania do nich zmian i rozpowszechniania jeśli przysługują mu prawa autorskie i prawa pokrewne lub prawa do baz danych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.


Zarządzenie Nr 683/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej >>


Pełnomocnik Burmistrza Nysy
ds. Informacji Publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
e-mail: promocja@www.nysa.pl


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 16.02.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 16.02.2017. Odsłon 451, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony