Ochrona Środowiska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.27.2018 z dnia 14.02.2018r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 1 szt. sosny zwycz
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.9.1.2018 z dnia 24.01.2018r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.9.1.2018 z dnia 24.01.2018r. zezwalającej na usunięcie krzewów z gatunku karagana syberyjska i li
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2018 Utworzono: 25.01.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.48.8.2017 z dnia 30.01.2018r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.48.7.2017 z dnia 29-01-2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.41.20.2016 z dnia 10.01.2018r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania o wystąpieniu przez Burmistrza Nysy pismem Nr RW.OŚ.6220.41.19.2016 z dnia 10.01.2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regiona
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.223.1.2017 informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.223.2017 z dnia 02.01.2018 r. zezwalającej na usunięcie 3 szt. robinii akacjowycho obwodach pni 65, 62, 60 cm, 1 szt. lipy drobnol
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2018 Utworzono: 04.01.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.176.1.2017 informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.176.2017 z dnia 28.12.2017 r. odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki ewidencyjnej
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2018 Utworzono: 18.12.2017

archiwum... Początek strony