Komunikacja Społeczna i Promocja

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

II piętro, pok. 201
tel. 774080633
m.waclawczyk(at)www.nysa.pl

II piętro, pok. 235
tel. 774080513
m.ziolo(at)www.nysa.pl

II piętro, pok. 237
tel. 774080522
a.babinski(at)www.nysa.pl


1. Wydziałem kieruje naczelnik.
2. Naczelnik Wydziału pełni funkcję Rzecznika Prasowego.
3. Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy:
1) opracowywanie i prowadzenie polityki oraz strategii informacyjnej Gminy, również w zakresie public relations,
2) pozyskiwanie bieżących informacji dla mieszkańców w sprawach Gminy,
3) prowadzenie oficjalnych profili na portalach społecznościowych,
4) prowadzenie działań promocyjnych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,
5) współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych oraz innych materiałów służbowych o charakterze jawnym dotyczącymi działalności Urzędu i Gminy,
7) archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących pracy Urzędu,
8) archiwizowanie materiałów fotograficznych dotyczących pracy Kierownictwa Urzędu, archiwizowanie sprostowań, wyjaśnień, komentarzy i innej korespondencji prowadzonej przez Wydział z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi,
10) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w trybie wnioskowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej: informacja publiczna , wnioski i odpowiedzi , ponowne wykorzystanie informacji  
wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej doc
wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej >>
11) prowadzenie promocji Gminy w zakresie kultury, sportu, turystyki i gospodarki,
12) działania promocyjne związane z Budżetem Obywatelskim,
13) aktualizacja strony internetowej Urzędu,
14) planowanie, organizacja i udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach promocyjno-targowych,
15) opracowanie strategii promocji Gminy oraz jej aktualizacja i monitoring,
16) opracowywanie i publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych Gminy oraz prezentacja Gminy w wydawnictwach prasowych, biuletynach i katalogach, w tym w zakresie projektów Gminy,
17) wykonywanie i archiwizacja zdjęć na potrzeby działań promocyjnych,
18) współpraca z innymi Wydziałami Urzędu w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponadlokalnym,
19) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji wydziału,
20) zamawianie, realizacja, przyjmowanie materiałów promocyjnych, przygotowywanie na wnioski i ich wydawanie, cykliczna kontrola stanu magazynu,
21) ochrona znaków Gminy i nadzór nad ich używaniem,
22) kształtowanie polityki w zakresie promocji Gminy,
23) organizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy (SIW), w tym księgi tożsamości wizualnej, realizacja uchwały stypendialnej o udzielaniu pomocy materialnej w formie stypendium mieszkaniowego i naukowego dla studentów,
24) udzielanie informacji, opiniowanie i realizacja Honorowego Patronatu Burmistrza Nysy: Zarządzenie , Regulamin str1 , str2 , str3 , wzór wniosku , wzór sprawozdania
25) realizacja urzędowej telewizji internetowej.
________________________________________________________________________________

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Uchwała Nr XXIV/365/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”
Uchwała wraz z Regulaminem pdf
Wniosek doc

Uchwała Nr XXIV/366/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
Uchwała wraz z Regulaminem pdf
Wniosek doc

Uchwały Nr XXIV/367/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
Uchwała wraz z Regulaminem pdf
Wniosek doc

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017. Odsłon 381, Wersja 27drukuj
Wersja : lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Początek strony