Komisje RM

Składy komisji Rady Miejskiej w Nysie doc


------------------------------------------------------------------

Harmonogram pracy Rady 2016 rok  pdf 

Plan pracy komisji:
Rewizyjnej pdf
Rozwoju Gospodarczego i Finansów pdf
Kultury i Kultury Fizycznej pdf
Oświaty i Spraw Socjalnych pdf
Urbanistyki i Rolnictwa pdf 


------------------------------------------------------------------
 

Harmonogram pracy Rady 2015 rok  pdf

Plan pracy komisji:
Rewizyjnej pdf
Rozwoju Gospodarczego i Finansów pdf
Kultury i Kultury Fizycznej pdf
Oświaty i Spraw Socjalnych pdf
Urbanistyki i Rolnictwa pdf


------------------------------------------------------------------ 


Przedmiot działania komisji:

Rewizyjna - do dokonywania zadań z zakresu opiniowania wykonania budżetu Gminy, występowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, wykonywania innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli oraz opiniowania wniosków w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium,

Rozwoju Gospodarczego i Finansów - do dokonywania zadań z zakresu: promocji gminy, budownictwa, budżetu i finansów, współpracy z zagranicą, handlu, usług i integracji z Unią Europejską,

Oświaty i Spraw Socjalnych - do wykonywania zadań z zakresu oświaty i współpracy z organizacjami wyższej użyteczności, ochrony zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej,

Urbanistyki i Rolnictwa - do wykonywani zadań z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki terenami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, infrastruktury komunalnej, komunikacji publicznej i przekształceń jednostek komunalnych oraz rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego, ochrony środowiska i ekologii,

Kultury i Kultury Fizycznej - do wykonywania zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 21.01.2016
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.01.2016. Odsłon 2555, Wersja 46drukuj
Wersja : lewy  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  z 56  prawy
Początek strony