Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.22.2019
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NYS7005 C, w skład której wchodzić będzie: wolno stojąca wieża kratowa h= 56,5 m wraz z szafami telekomunikacyjnymi i linią zasilającą, planowana do realizacji na działkach nr 482, 3
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2019 Utworzono: 11.06.2019
Obwieszczenie PP.6733.22.2019
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NYS7005 C, w skład której wchodzić będzie: wolno stojąca wieża kratowa h= 56,5 m wraz z szafami telekomunikacyjnymi i linią zasilającą, planowana do realizacji na działkach nr 482, 3
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2019 Utworzono: 11.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.7840.4.12.2019.WP
Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Katowice S.A.o na
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
PP.670.1.20.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Burmistrza Nysy, które wygasły z dniem 01.01.2018r. na postawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018

archiwum... Początek strony