Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.30.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 75, 91/9, 91/10, 237, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2017 Utworzono: 23.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wa
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.25.2017
Rozbudowa linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego, planowana do realizacji na działce nr 33/5, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejsk.
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.24.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na terenie działek nr 290/7, 291, 780, 781, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.23.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działek nr 43/14, 43/20, 43/21, 43/24 i 43/40, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.18.2017
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 49/8, 49/9, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna N
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 09.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej, Elizy Orzeszkowej
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.16.2017
Budowa remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w skład którego wchodzić będzie: budowa drogi dojazdowej, parkingu na 20-25 miejsc postojowych, otwartego zbiornika o pojemności do 50 m3 i studni chłonnej na wody opadowe oraz budowie odci
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.19.2017
 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 112/3, 112/7 i 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 26.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.26.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 140, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Obwieszczenie PP.AU.6730.29.2017
Budowa zakładu napraw blacharskich i lakierowania samochodów, w skład którego wchodzi budynek warsztatowy z częścią biurowo-socjalną, platforma do mycia pojazdów oraz wiata magazynowania odpadów, planowana do realizacji na dzia
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 07.07.2017

archiwum... Początek strony