Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej, 2) miejscowego planu zagospodarowani
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.46.2017
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rzeki Młynówka Niwnińska, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa linii eNN napowietrznej wraz ze zmianą lokalizacji słupów, w ramach przebudowy pasa drogowego
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2017 Utworzono: 11.12.2017
Obwieszczenie PP.6733.51.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 459/2, 459/3, 459/5 i 459/4, obręb Złotogłowice, jednostka ewidencyjna N
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2017 Utworzono: 08.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.47.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i kanalizacji teletechnicznej pomiędzy stacją uzdatniania wody w Siestrzechowicach i ujęciem wody na rzece Biała Głuchołaska, planowana do realizacji na działkach 31, 36/3, 318, 4
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.43.2017
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych, w ramach zadania: „Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Siestrzechowice”, przewidziana do realizacji na działka
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.49.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego, planowana do realizacji na działce nr 455, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.48.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 174/2 i 174/3, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.50.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego do zasilania budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 89/3, 88, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.38.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 152/3, 146/5, 146/4, 146/3, 146/2, 239, 240/4, 187, obręb Przełęk, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2017 Utworzono: 01.12.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.45.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 337/9, 337/10, 337/11, 337/14, 337/15, 337/16, 337/17, 337/19, 337/20, 337/21
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2017 Utworzono: 27.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.41.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, planowana do realizacji na działkach nr 349/6, 350/8, 350/3,
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 21.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.37.2017
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 43/14, 43/16, 43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/26, 43/27, 43/28, 43/29, 43/30, 43/31, 43/32, 43/40, 43/39, 43/38, 43/37, 43
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.44.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/9, 337/10, 337/11, obręb Biała Nyska, jedn
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.32.2017
Przebudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 285/1, 284/1, 284/3, 284/4, 489/4, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.42.2017
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działkach nr 24, 23/6, 23/7, AM-65, obręb Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa- miasto.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.33.2017
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działce nr 54/2, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017

archiwum... Początek strony