Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.53.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.52.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 665, 615/1, 615/4, AM-14, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji elektroenergetycznej w Hanuszowie
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.49.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działkach nr 65/6, 163, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 65/9 i 65/5, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.47.2018
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczk&oac
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.47.2018
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – P
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Obwieszczenie PP.6733.54.2018
Budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych 110kV relacji Orlęta-Radzikowice i Radzikowice-Cieszanowice wraz z dwoma liniami kablowymi światłowodowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o przekazaniu skargi TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie do WSA w Opolu na decyzję SKO w Opolu w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nysy nr 10/11 z dnia
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2018 Utworzono: 27.12.2018
PP.670.1.20.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Burmistrza Nysy, które wygasły z dniem 01.01.2018r. na postawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.746.24.2018.MW
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa, relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanuszów - Otmuchów, realizowanej w ramach projektu "Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Ha
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Obwieszczenie PP.6733.45.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 102, 103, 136 i 117/3, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Obwieszczenie PP.6733.52.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 655, 615/1, 615/4, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie PP.6733.53.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 223, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środ
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 26.10.2018

archiwum... Początek strony