Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Obwieszczenie PP.6733.2.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 97/4, 97/5, 97/7, 254, 97/11, 97/24, 97/28, 97/27, 97/25, obręb Głębin&oac
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Obwieszczenie PP.6733.5.2018
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, planowanej do realizacji na działkach nr 43/14, 43/20, 43/21, 43/24 i 56/2, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejsk
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Obwieszczenie PP.6733.4.2018
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PEHD o średnicy DN 90-160 mm wraz z przyłączami, budowa hydrantów nadziemnych HN-80 oraz komory wodomierzowej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, planowana do realizacji na działkach nr 332/1, 434, 4
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich,
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Obwieszczenie PP.6733.52.2017
Budowa przepustu pod drogą powiatową nr 1628 O w km 5+842, planowana do realizacji na części działki nr 153, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2018 Utworzono: 26.02.2018
Obwieszczenie PP.6733.3.2018
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 217, 218 i 204/1, obręb Hajduki Nyskie , jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2018 Utworzono: 22.02.2018
Obwieszczenie PP.AU.6730.155.2017; PP.AU.6730.157.2017; PP.AU.6730.159.2017; PP.AU.6730.161.2017; PP
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, planowana do realizacji na części działki nr 43/40, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Obwieszczenie PP.6730.156.2017; PP.AU.6730.158.2017; PP.AU.6730.160.2017; PP.AU.6730.162.2017; PP.AU
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, planowana do realizacji na częściach działek nr 43/40, 44/21, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Obwieszczenie PP.6733.1.2018
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowanado realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 27/2, AM-
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekon
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018

archiwum... Początek strony