Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.49.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego, planowana do realizacji na działce nr 455, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.48.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 174/2 i 174/3, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.<
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.45.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 337/9, 337/10, 337/11, 337/14, 337/15, 337/16, 337/17, 337/19, 337/20, 337/21, 337/22
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.44.2017
Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/9, 337/10, 337/11, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nys
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.20.2017
Budowa linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 10/55, AM-27, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.30.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 75, 91/9, 91/10, 237, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.43.2017
Budowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych, w ramach zadania: „Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Siestrzechowice”, planowana do realizacji na działkach nr 26, 28, 14, 2/8, 2/9, 2/
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.42.2017
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, planowana do realizacji na działkach nr 24, 23/6, 23/7, AM-65, obręb Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.38.2017
Budowa linii kablowej średniego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 152/3, 146/5, 146/4, 146/3, 146/2, 239, 240/4, 187, obręb Przełęk, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.41.2017
Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi publicznej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, planowana do realizacji na działkach nr 349
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.39.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działki nr 18/7, AM-52, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.39.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działki nr 18/7, AM-52, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.40.2017
Budowa linii kablowej wraz z budową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 291, 290/2, 290/7, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.34.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 4+335 (BLGL-4) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na części działki nr 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 21.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.32.2017
Przebudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 285/1, 284/1, 284/3, 284/4, 489/4, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.31.2017
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działce nr 780, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2017 Utworzono: 11.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.20.2017
Budowa linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 10/55, AM-27, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.26.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 140, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejsk.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowyc
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wa
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej, Elizy Orzeszkowej
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony