Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.41.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2018 Utworzono: 19.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.38.2018
Rozbudowa oświetlenia drogowego, w skład którego wchodzić będzie napowietrzna linia zasilająca oraz dwa słupy oświetlenia drogowego z trzema oprawami oświetleniowymi, planowana do realizacji na działkach nr 389, 85/1, obręb Kępnica, jednost
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.34.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 703/2, 703/3, 703/4, 364/2, 364/4, 364/3, 554, 434, 363 i 591/2, obręb Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa- obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 12.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.33.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działce nr 12, AM-374, obręb Dolna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto oraz na działce nr 261/2, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 12.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.36.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 118/4, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.35.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 148/2, 148/3, 148/5, 148/8, 148/9 i 148/10, obręb Domaszkowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.40.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 265, 243/4, 263, 316, 149, 176/1, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Obwieszczenie PP.6733.39.2018
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z budową złączy kablowych, planowana do realizacji na działkach nr 153, 86/33, 86/37, 86/38, 86/43 i 86/44, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 31.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.32.2018
Zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z silnikiem o mocy elektrycznej 135 kW wraz z montażem skrubera, 2 szt. dodatkowych odsiarczalników i instalacji do redukcji silosanów na terenie oczyszczalni ścieków
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.29.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowa przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, planowana do realizacji na działkach nr 65/6, 163, obręb Biała Nyska, j
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018

archiwum... Początek strony