Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.16.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 191, 571, 190/2, 190/1, 524, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.15.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 595/1, 595/2, 276/5 i 276/12, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.17.2018
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, planowana do realizacji na działkach nr 601/3, 237 i 537/2, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 09.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.14.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 265, 243/4, 263, 316, 149 i 176/1, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.12.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 523/6, 810/2, 550 i 552, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 615/4, AM-14, obr
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.11.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działce nr 3, AM-67, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto oraz na działkach nr 455, 457/1 i 809/31, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa &ndash
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2018 Utworzono: 07.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.10.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działkach nr 337/9, 337/39 i 337/40, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2018 Utworzono: 02.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.8.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, planowana do realizacji na działce nr 441/2, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2018 Utworzono: 02.05.2018
Obwieszczenie PP.6733.5.2018
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, planowana do realizacji na działkach nr 43/14, 43/20, 43/21, 43/24 i 56/2, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie PP.6733.7.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 25/2, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/11 i 186/13, obręb Goświnowi
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
Obwieszczenie PP.6733.4.2018
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PEHD o średnicy DN 90-160 mm wraz z przyłączami na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, planowana do realizacji na działkach nr 332/1, 434, 438/1, 345, obręb Radzikowice, jednostka ewidencyjna Nysa &nda
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 16.04.2018
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018

archiwum... Początek strony