2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1526/2018, Z dnia: 19.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1526/2018 Burmistrza Nysy z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego Dożynek Gminnych 2018r.
Załączniki:
1526.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 19.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 1524/2018, Z dnia: 16.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1524/2018 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Copija dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 1522/2018, Z dnia: 15.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1522/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Nysa za 2017 rok.
Załączniki:
522.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 1521/2018, Z dnia: 15.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1521/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sporządzania łącznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Załączniki:
521.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 1516/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1516/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1518/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1518/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.01.2018 , wersja 1
Numer: 1520/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1520/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1519/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1519/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
1519.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1517/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1517/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Załączniki:
1517.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1514/2018, Z dnia: 10.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1514/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2018.
Załączniki:
zarzadzenie_1514.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Olejnik dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony