2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1906/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1906/2018 Burmistrza Nysy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Załączniki:
1906-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.10.2018 , wersja 1
Numer: 1905/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1905/2018 Burmistrza Nysy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady w Nysie na kadencję 2018-2020.
Załączniki:
1905_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.10.2018 , wersja 1
Numer: 1903/2018, Z dnia: 12.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1903/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz zasad udostępniania miejsc naprowadzenie okazjonalnej działalności handlowej w okresie od 27 października do 03 listopada 2018 r., na gruntach stanowiących własność Gminy Nysa.
Załączniki:
19032018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 1901/2018, Z dnia: 12.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1901/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1901.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.10.2018 , wersja 1
Numer: 1902/2018, Z dnia: 12.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzanie nr 1902/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2018 r. w zakresie dotacji celowych.
Załączniki:
1902.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.10.2018 , wersja 1
Numer: 1899/2018, Z dnia: 11.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1899/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 1898/2018, Z dnia: 11.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1898/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 1900/2018, Z dnia: 11.10.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1900/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 1897/2018, Z dnia: 09.10.2018, Zmieniana: 1723/2018
Zarządzenie Nr 1897/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1723/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrze. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Tyczyńska Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska).
Załączniki:
1897_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.10.2018 , wersja 2
Numer: 1894/2018, Z dnia: 05.10.2018, Zmieniana: 411/2015
Zarządzenie Nr 1894/2018 Burmistrza Nysy z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 411/2015 Burmistrza Nysy z dnia 3 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępców Burmistrza Nysy, Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego, Kierownika Komórki Podatków i Opłat oraz innych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do załatwiania spraw wynikających z Ordynacji podatkowej w imieniu Burmistrza Nysy.
Załączniki:
1894.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.10.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony