Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 22.11.2018
Burmistrz Nysy zaprasza mieszkańców Nysy oraz Otmuchowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.11.2018 , wersja 1
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 22.11.2018
Burmistrz Nysy przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie".
Załączniki:
obwieszczenia (1).pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.11.2018 , wersja 2
Numer: Obwieszczenie Burmistrza Nysy, Z dnia: 14.11.2018
Informuje się wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa". Dokument wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 15.11.2018 r. do 05.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 132 - I piętro oraz będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nysa.eu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 10.10.2018, Z dnia: 10.10.2018
Burmistrz Nysy, przystąpił do opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermię na obszarze gminy Nysa". Ww. dokument będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, w dniach od 9.10.2018 r. do 29.10.2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 132 - I piętro oraz będzie udostępniony na stronie internetowej UM www.nysa.eu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 10.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.10.2018 , wersja 1
Numer: 28.09.2018 , Z dnia: 28.09.2018
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 28.09.2018 , wersja 1
Numer: 11.09.2018, Z dnia: 11.09.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”:
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.09.2018 , wersja 1
Numer: 21.08.2018, Z dnia: 21.08.2018
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 21.08.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 23.08.2018 , wersja 1
Numer: 16.08.2018 , Z dnia: 16.08.2018
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.
Załączniki:
protokol_16 08 2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 17.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.08.2018 , wersja 1
Numer: 03.08.2018, Z dnia: 03.08.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 03.08.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.08.2018 , wersja 1
Numer: 25.07.2018, Z dnia: 25.07.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Banasiak dnia 25.07.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 25.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 12  prawy
Początek strony