Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 754/2016, Z dnia: 10.06.2016
Zarządzenie Nr 754/2016 Burmistrza Nysy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – półkolonie letnie II nabór
Załączniki:
754_16.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 755/2016, Z dnia: 10.06.2016
Zarządzenie nr 755/2016 Burmistrza Nysy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży – II nabór
Załączniki:
755_16.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 728/2016, Z dnia: 12.05.2016
Zarządzenie nr 728/2016 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 - półkolonie letnie II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.05.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.05.2016 , wersja 1
Numer: Oferta, Z dnia: 07.04.2016
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska ul. Kamienna 2, 48 – 303 Nysa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnień i patologiom społecznym pt. „Nasze pasje” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.pl. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 14 kwietnia 2016 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 07.04.2016.
Opublikowana przez Dorota Cichawa dnia 07.04.2016 , wersja 1
Numer: 658/2016, Z dnia: 21.03.2016
Zarządzenie Nr 658/2016 Burmistrza Nysy z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nysa (...) organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji, w tym realizacja projektów na 2016 rok.
Załączniki:
658.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Bronowska dnia 21.03.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.03.2016 , wersja 1
Numer: 654/2016, Z dnia: 18.03.2016
Zarządzenie Nr 654/2016 Burmistrza Nysy z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży
Załączniki:
zarzadzenie 654_16.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Godyń dnia 21.03.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.03.2016 , wersja 1
Numer: 652/2016, Z dnia: 17.03.2016
Zarządzenie Nr 652/2016 Burmistrza Nysy z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2016.
Załączniki:
652.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 21.03.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.03.2016 , wersja 1
Numer: 653/2016, Z dnia: 17.03.2016
Zarządzenie Nr 653/2016 Burmistrza Nysy z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2016.
Załączniki:
653.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 21.03.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.03.2016 , wersja 1
Numer: 644/2016, Z dnia: 10.03.2016
Zarządzenie Nr 644/2016 Burmistrza Nysy z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 643/2016 Burmistrza Nysy z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: 643/2016, Z dnia: 09.03.2016
Zarządzenie nr 643/2016 Burmistrza Nysy z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 09.03.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.03.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 30  prawy
Początek strony