Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1238/2017, Z dnia: 29.06.2017
Zarządzenie Nr 1238/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: PS.PR.525.3.2017, Z dnia: 12.06.2017
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Radzikowicka 8a, 48 – 381 Goświnowice złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnień i patologiom społecznym pt. „Lato, lato – półkolonii letniej w Goświnowicach w 2017” roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 125 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 18 czerwca 2017 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 12 czerwca 2017 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.06.2017 , wersja 1
Numer: 1129/2017, Z dnia: 05.05.2017
Zarządzenie Nr 1129 /2017 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji, w tym realizacja projektów na 2017 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Lidia Barcik dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: 1128/2017, Z dnia: 05.05.2017
Zarządzenie Nr 1128 /2017 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2017.
Załączniki:
1128.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 08.05.2017 , wersja 1
Numer: 1107/2017, Z dnia: 28.04.2017
Zarządzenie Nr 1107/2017 Burmistrza Nysy z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2017.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1107.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Jamrozowicz dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: 1090/2017, Z dnia: 20.04.2017
Zarządzenie Nr 1090/2017 Burmistrza Nysy z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Bronowska dnia 20.04.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.04.2017 , wersja 1
Numer: 11.04.2017, Z dnia: 11.04.2017
Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny logo Stowarzyszenia "Subregion Południowy".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.04.2017 , wersja 1
Numer: PS.KSZ.426.1.2017, Z dnia: 24.01.2017
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017, (rodzaj zadania: Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa) pt. „Żyj sportowo, kolorowo”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Paweł Kostrzewa dnia 24.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 24.01.2017 , wersja 1
Numer: 1005/2017, Z dnia: 24.01.2017
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2O17.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Paweł Kostrzewa dnia 26.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 26.01.2017 , wersja 1
Numer: 988/2017, Z dnia: 10.01.2017
Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Złotowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 30  prawy
Początek strony