Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 935/2016, Z dnia: 01.12.2016
Zarządzenie nr 935/2016 Burmistrza Nysy z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 02.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.12.2016 , wersja 1
Numer: 933/2016, Z dnia: 01.12.2016
Zarządzenie nr 933/2016 Burmistrza Nysy z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 – półkolonie zimowe.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 02.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.12.2016 , wersja 1
Numer: 931/2016, Z dnia: 30.11.2016
Zarządzenie nr 931/2016 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w 2017 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 01.12.2016 , wersja 1
Numer: 930/2016, Z dnia: 30.11.2016
Zarządzenie nr 930/2016 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 01.12.2016 , wersja 1
Numer: 927/2016, Z dnia: 29.11.2016
Zarządzenie Nr 927/2016 Burmistrza Nysy z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.11.2016 , wersja 1
Numer: 923/2016, Z dnia: 23.11.2016
Zarządzenie nr 923/2016 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 920/2016 Burmistrza Nysy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
Załączniki:
zarzadzenie 923_2016.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 23.11.2016 , wersja 1
Numer: 920/2016, Z dnia: 22.11.2016
Zarządzenie nr 920/2016 Burmistrza Nysy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.11.2016 , wersja 1
Numer: 883/2016, Z dnia: 17.10.2016
Zarządzenie nr 883/2016 Burmistrza Nysy z dnia 17 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Załączniki:
883_2016.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 19.10.2016 , wersja 1
Numer: Oferta, Z dnia: 12.08.2016
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Emilii Gierczak 2, 48 – 300 Nysa złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Gminy Nysa” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia 2016 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Magdalena Zioło dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 799/2016, Z dnia: 29.07.2016
Zarządzenie nr 799/2016 Burmistrza Nysy z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży – II nabór.
Załączniki:
zarzadzenie 799_2016.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 02.08.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.08.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 30  prawy
Początek strony